Rádce, kam vyhodit

Asi víte, že třídění odpadu do značné míry upravuje konkrétní obec vyhláškou a dalším informováním občanů. Na obec se proto obracejte i s návrhy na rozšíření sběrné sítě nebo na úpravy termínů svozu odpadu. Zde naleznete informace obecného charakteru. Jako rozcestník pro dohledání informací o odpadech v konkrétní obci můžete využít stránky www.trideni.cz

Poradíme, kam co patří

Odpad Patří do Popis
Odpad Patří do Popis
ABS plastdalší odpady, plastyABS je odolný houževnatý plast, který se využívá zejména při výrobě elektrospotřebičů nebo automobilů . Takový vytřídíme nejlépe společně s elektrospotřebičem do elektroodpadu nebo automobilem na vrakoviště. Pokud narazíme na ABS jinde, nemusíme se bát jej hodit do kontejneru na plasty.
akumulátoryelektroAkumulátory jsou nabíjecí baterie. Boxy pro jejich sběr jsou v obchodech, na úřadech, ve školách i na sběrných dvorech. Lze je odložit do většiny kontejnerů na elektroodpad nebo na odevzdat ve sběrných dvorech.
akváriumobjemný, skloVzhledem k velikosti akvária, se nám nepodaří ho umístit do běžného kontejneru na sklo a měli bychom jej odvézt na sběrný dvůr do velkokapacitního kontejneru určeného na tabulové sklo. Je zakázáno jej postavit vedle kontejnerů na ulici. Některá akvária mohou být z vícevrstvého skla a tím i problematicky recyklovatelná.
alobalkovyČistý alobal, jako jsou víčka od jogurtů, vnitřní obal od čokolády nebo alobalové zbytky ze zabaleného jídla můžeme zmáčknout a vytřídit do kovů. Nejlépe vložený do hliníkové plechovky. Špinavý  alobal z  grilování bez velkých zbytků jídla můžeme vytřídit do kovů také. Alobal s velkými zbytky jídla, dejme raději do odpadu zbytkového .
antiperspirantplasty, sklo, kovyZáleží na druhu obalu a materiálu, ze kterého je vyroben. Skleněné flakonky i obaly od rollonů můžeme dát celé do skla. Plasové obaly patří do plastů. U kovových tlakových nádob musíme nejprve zajistit jejich úplné vyprázdnění, pak je lze vhodit do kontejneru na kovy.
asfaltstavební, nebezpečnýKusy starého asfaltu, asfaltové nátěry, lepenky, střešní šindele, apod. odevzdejte do sběrného dvora, kde Vám obsluha poradí, zda se jedná o stavební či nebezpečný odpad. Pak bude zajištěno jeho další využití či bezpečné odstranění.  
audiokazetyzbytkovýAudiokazety se skládají z více materiálů a jako takové jsou zbytkovým odpadem. Větší množství audiokazet doporučujeme odnést do sběrného dvora.
autobaterieelektroAutobaterie obsahují velké množství olova, ale také elektrolyt (obvykle s kyselinou sírovou), který z nich dělá nebezpečný odpad. Jejich sběr probíhá formou zpětného odběru v servisech, můžete je odvézt na většinu sběrných dvorů nebo odevzdat při sběru nebezpečného odpadu, ale vykupují je i některé sběrny surovin.
autodílyautovrakyČásti automobilů podléhají zpětnému odběru. Při opravě v autoservisu by se o ně tedy měl příslušný servis postarat. Pokud jste si díl nechali vrátit nebo si opravujete automobil sami, je správným místem pro odevzdání daného dílu sběrný dvůr, jenž má souhlas pro nakládání s autodíly. Nejedná se o komunální odpad, takže je potřeba počítat s poplatkem za odložení tohoto odpadu. 
autopoklice na kolaplasty, kovyPoklice od automobilů jsou kombinací plastového a kovového odpadu. Správným místem pro jejich odložení je sběrný dvůr. Pokud bychom zvládli tyto materiály bezpečně oddělit, můžeme je vytřídit do kontejnerů na kovy a plasty. Pokud se jich zbavujeme společně s autovrakem, necháme je na něm.
autorádioelektroAutorádio spadá to kategorie elektroodpadu. Pro ten funguje zpětný odběr v obchodech (elektro), další možností odložení jsou sběrný dvůr nebo kontejnery na elektroodpad umístěné na ulicích . Pokud je součástí autovraku tak ho nechat v něm a řešit celek jako autovrak.
autosedačkaobjemnýAutosedačky se skládají z více materiálů a svou velikostí odpovídají objemnému odpadu. Správným místem pro jejich odložení je tedy sběrný dvůr.
autoskloautovrakyVýměnou autoskel se zabývají specializované firmy, které zajišťují i jejich následné předání k recyklaci. Díky tomu mohou být autoskla částečně recyklována.
autovrakautovrakyOprávněnou osobou pro odběr vozidla s ukončenou životností jsou nejrůznější autovrakoviště, která dle platné legislativy zajistí ekologické zpracování jednotlivých částí vozidel.
azbeststavební, nebezpečnýAzbest je klasifikován jako nebezpečný odpad. Ukládá se do samostatných částí skládek se specifickými pravidly. Jeho převozem i prací s ním se zabývají specializované firmy. Pro odložení lze využít i některé sběrné dvory, počítejte však, že odložení může být zpoplatněno. Nesnažte se ho rozbíjet a převážejte jej nejlépe v plastových pytlích  nebo v plachtou zakrytém vozíku. Předat může i přímo na skládce, která se jeho ukládáním zabývá.
bakelitzbytkovýBakelit je dnes historickým druhem plastu, nepředpokládáme, že se s ním setkáte. Pokud přeci jen ano, tak místem pro odložení jeho menších částí je zbytkový odpad, objemnější kusy by patřily na sběrný dvůr.
balící papírpapírS potištěnými variantami tohoto papíru se setkáváme především po Štědrém dnu. Nedekorativní balicí papíry jsou využívány napříč odvětvími od květinářství po železářství. Pokud nejsou silně znečištěny, patří do kontejneru na papír. Znečištěné balicí papíry nebo speciální papíry s laminací vyhazujte do směsného odpadu.
balónkyzbytkovýElastické nafukovací balónky jsou vyrobené z latexu. Fóliové balónky jsou z pokoveného plastu. V obou případech však patří do zbytkového odpadu a není možné je třídit. Už při nákupu bychom se však mohli zamyslet, zda se nejedná o zbytný předmět.
bambuszbytkový, objemnýV České republice se nejčastěji setkáme s bambusem v podobě prkének, misek nebo jiného vybavení domácností. Když se z těchto drobných doplňků stane odpad, jedná se o odpad zbytkový. Pokud řešíte objemnější kusy bambusu, tak patří na sběrný dvůr. Kdybyste se zbavovali bambusových listů, tak mohou přijít do bioodpadu.
barel kovovýkovy, nebezpečnýPokud je barel poškozený a nebyl naplněn nebezpečnou látkou, můžete jej odvézt do výkupny. V případě barelu, který nebezpečnou látku obsahoval, je správným místem pro jeho odložení sběrný dvůr. Funkční barely, které nespadají do kategorie nebezpečného odpadu, neváhejte ještě někomu nabídnout například přes inzerát.
barva na vlasyzbytkový, kovy, nebezpečnýPřesné informace o nakládání s tubami od barev naleznete na jejich obalech. Pokud se chcete zbavit nevypotřebované barvy, která obsahuje amoniak nebo peroxid vodíku, bude se jednat o nebezpečný odpad a podle toho bychom jí měli odložit  buď ve sběrném dvoře, nebo do mobilní sběrny nebezpečných odpadů.
barvy malířskézbytkový, nebezpečnýInformace o nakládání s barvami hledejte na jejich obalech. Některé barvy (obvykle nesyntetické), lze po zaschnutí vložit do zbytkového odpadu, jiné (obvykle syntetické), jsou nebezpečným odpad a jako takový patří na sběrný dvůr nebo k odevzdání při svozu nebezpečných odpadů.
baterieelektroBaterie jsou sbírány v rámci zpětného odběru. Boxy pro jejich odložení jsou v obchodech, na úřadech, ve školách i na sběrných dvorech. Lze je odložit také do většiny kontejnerů na elektroodpad.
bazénobjemný, stavebníDětský nebo nadzemní bazén je objemným odpadem a patří do sběrného dvora. Jiné druhy bazénů by mohly být stavebním odpadem a pro jejich odstranění bychom doporučili objednání velkokapacitního kontejneru u firmy nakládající se stavebními odpady.
betonstavebníJedná se o stavební odpad. Jeho zpracováním se zabývají specializované firmy. V závislosti na množství lze tedy doporučit odvézt na sběrný dvůr (pokud stavební odpady přijímá) nebo si objednat velkokapacitní kontejner u firmy nakládající se stavebními odpady. Odložení může být zpoplatněno.
bioodpadbioodpadBiologicky rozložitelný odpad je odpadem, který je vhodné primárně využít v kompostu, nebo odložit do kompostéru, případně jej lze odložit do příslušné popelnice nebo kontejneru na bioodpad (většinou hnědé), případně odvézt na sběrný dvůr, nebo do kompostárny
bioplastzbytkovýBioplast je označení pro celou řadu materiálů (ty jsou biobased a/nebo biodegradable). Pro naprostou většinu bioplastů platí, že nejlepším místem k jejich odložení je popelnice na zbytkový odpad .
bižuteriezbytkovýPro výrobu bižuterie se obvykle využívá více různých materiálů. Jedná se tedy o zbytkový odpad.
blistr od lékůzbytkovýBlistry od léků se vyrábějí z vytvarovaného plastu (i vícedruhového) a hliníkové folie. Tyto dvě části nejde smysluplně oddělit. Patří tedy do zbytkového odpadu.
bobyplastyPlastové boby jsou pěknou ukázkou jednodruhového plastu. Určitě má smysl je vytřídit do kontejneru na plasty, ať už na ulici nebo ve sběrném dvoře.
bojlerelektroBojler je objemným elektrozařízením, jako takové patří do sběrného dvoru, případně jej lze odevzdat v rámci mobilního svozu elektrozařízení nebo při nákupu nového v obchodě.
bomba od héliakovy, nebezpečnýJednorázová lahev od hélia je po vyprázdnění kovovým odpadem. Pokud není na obalu uvedeno jinak, můžeme ji odevzdat na sběrném dvoře nebo ve výkupně.
bombičky tlakovékovyPrázdné jednorázové bombičky na šlehačku nebo sodovku patří po vyprázdnění na místa pro sběr kovů. Pokud na obalu nenajdeme jinou informaci, můžete je vhodit do kontejneru pro sběr kovů nebo odnést do sběrného dvora. Pokud narazíte na vratné bombičky, měly by být vráceny v obchodě, kde je prodávají.
bonboniérapapír, plastyBonboniér je celá řada a mohou se skládat z jiných materiálů. Běžnou kombinací je plastový výlisek s bonbony či pralinkami zabalený v papírové krabičce. V takovém případě je nejlepší části oddělit a vytřídit samostatně do papíru a do plastu.
botytextil, zbytkovýNepoužitelné boty patří do zbytkového odpadu. Funkční boty můžeme někomu nabídnout nebo vložit v plastovém sáčku do kontejneru na textil.
box na jídlo jednorázovýzbytkový, plasty, papírSilně znečištěné plastové boxy a boxy z papíru potaženého plastem dávejte do zbytkového odpadu. Čisté plastové boxy můžete vytřídit společně s jinými plasty. Čisté papírové boxy nebo boxy z cukrové třtiny bez plastové povrchové úpravy dávejte do papíru. Papírové boxy silněji znečištěné jídlem můžete dát do biologicky rozložitelného odpadu.
brčkoplasty, papírPlastová brčka je od roku 2022 zakázáno uvádět na trh, pokud vám však doma doslouží, můžete je vytřídit s ostatními plasty. Použitá papírová brčka, nejsou-li rozmočená, vhoďte do kontejneru na papír .
brýlezbytkovýPři výrobě brýlí se využívá několika materiálů, patří tedy do zbytkového odpadu.
bublinková fólieplastyNejlepší je folii využít, když sami něco posíláme. Jinak patří do kontejneru na plasty.
budíkkovy, další odpadyMechanický budík můžeme hodit do kovů, ovšem bez sklíčka, případně plastových součástí, elektronický budík se sbírá společně s dalším elektroodpadem do příslušných kontejnerů nebo na sběrných dvorech, případně v obchodech v rámci zpětného odběru.
CDzbytkový, další odpadyCD jsou vyrobeny kombinací plastu a kovu. Někde jsou sbírány společně s elektroodpadem, jinde patří do zbytkového odpadu. Větší množství můžete odnést na sběrný dvůr. Obaly od nich je nejlepší roztřídit na papírovou a plastovou část a ty poté hodit do příslušných kontejnerů.
cedníkplasty, kovyPlastový cedník patří do kontejneru na plasty, kovový můžete vytřídit společně s kovovými odpady.
celofánzbytkový, plastyS pravým celofánem se dnes setkáme jen výjimečně. Ten by patřil do zbytkového odpadu. Dnes používaný tatrafán je polypropylenová folie, kterou můžete klidně vytřídit do plastů.
cementstavebníZtvrdlý cement je nejlepší odvézt na sběrný dvůr, který nakládá se stavebními odpady. Jedná se o stavební odpad, jeho odložení může být zpoplatněno.
cigaretyzbytkovýNedopalky jsou nejčastěji pohazovaným odpadem v rámci litteringu. Správně patří mezi zbytkový odpad.
čajové sáčkybioodpad, zbytkovýPapírové sáčky od čaje je možné kompostovat nebo odkládat do popelnic na bioodpad. Plastové sáčky patří do zbytkového odpadu.
časopisypapírČasopisy patří do kontejneru na sběr papíru, můžeme je odevzdat ve školních sběrových akcích nebo ve výkupnách. V případě laminovaných obálek je lepší tyto obálky odtrhnout a vhodit do zbytkového odpadu.
čisticí prostředkyplasty, nebezpečnýU čistících přípravků jsou klíčové jejich chemické vlastnosti. Na obale by vždy mělo být uvedeno, jak zacházet s nevyužitým přípravkem a jak s obalem. Obvykle je lze po vypotřebování třídit do příslušných kontejnerů na tříděný odpad (plasty, kovy, sklo), pokud obsahují nebezpečné látky patří do sběrných dvorů, nebo mobilních sběren nebezpečných odpadů .
dárkové papírové taškypapír, zbytkovýV závislosti na povrchové úpravě tašky je možné třídit do papíru pouze tašky nelaminované. Laminované tašky patří do zbytkového odpadu.
deka fleecovátextil, zbytkovýPokud je deka použitelná, můžeme ji odložit do kontejneru na textil nebo darovat charitě. Jinak ačkoliv mohou být deky vyrobeny z PET lahví, k dalšímu jejich zpracování nedochází a patří tedy do zbytkového odpadu.
deodorantkovy, sklo, plastyPodle materiálu obalu - plastové nádoby do plastu, skleněné do skla. Kovové nádobky do kovů pouze po úplném vyprázdnění - nesmí být pod tlakem. Konkrétní informace o nakládání se zbytky můžete zkusit vyhledat na obalu.
deštníktextil, zbytkovýRozbitý deštník se skládá z více materiálů a patří do zbytkového odpadu. Pokud bychom se náhodou zbavovali deštníku funkčního, můžeme jej odložit do kontejneru na textil nebo darovat.
diapozitivzbytkovýDiapozitivy patří do zbytkového odpadu. Ve větším množství s nimi můžete navštívit sběrný dvůr.
diářpapír, zbytkovýDiář bez pevné vazby lze vhodit do kontejneru na papír. Pro ochranu soukromí však doporučujeme používaný diář skartovat. Textilní nebo jiná vazba z diáře patří do zbytkového odpadu, kovová do kovů.
disketazbytkovýDiskety patří do zbytkového odpadu. Ve větším množství s nimi můžete navštívit sběrný dvůr.
dlaždice, dlažbastavebníRozbitá dlažba je stavebním odpadem a jako taková patří na sběrný dvůr (pokud stavební odpady přijímá) nebo ji odváží specializované firmy ve velkokapacitních kontejnerech.
drátěné sklostavebníDrátěné sklo se sbírá jako stavební odpad. Lze jej tedy odevzdat na sběrný dvůr nebo firmám zabývajícím se  dalším nakládáním s ním.
drátěnkakovy, zbytkovýKovová drátěnka může být vytříděna společně s jiným kovovým odpadem. Drátěnka z kombinovaných materiálů patří do zbytkového odpadu.
drátykovyDrobné kovové dráty bez izolací lze sbírat společně s dalším kovovým odpadem (tedy drobnější drátky do kontejnerů na kov, větší dráty do sběrných dvorů nebo výkupen). Kabely, tedy dráty s jiným materiálem jsou obvykle součástí nějakých přístrojů, jsou tedy elektroodpadem a jako takové je můžeme odvézt na sběrný dvůr nebo menší kusy vložit do kontejnerů na elektroodpad.
dřevoobjemnýDřevo z domácností může být součástí nábytku, stavební – prkna, hranoly, obalové – palety, bedny, bedýnky, nebo rostlé – větve, klády, pařezy apod. Podle toho se s ním musí nakládat. Dřevo je sbíráno zejména ve sběrných dvorech, rostlé můžete odevzdat v kompostárnách
dřevoplastobjemný, zbytkovýDřevoplast je zvláštním odpadem, který by byli schopni zpracovat jeho výrobci. Nicméně se ho nepoužívá takové množství, aby měl jeho oddělený sběr smysl. Můžete ho odevzdat na sběrném dvoře nebo v rámci svozu objemného odpadu do velkokapacitních kontejnerů. Menší kousky a odřezky jsou odpadem zbytkovým.
dřezkovy, objemnýZáleží na materiálu, ze kterého je dřez vyroben. Kovový dřez můžeme odnést do výkupny. Jakýkoliv dřez pak lze odnést na sběrný dvůr.
DTD deskyobjemný, stavebníDesky využívané jako součást nábytku nebo regálů jsou objemným odpadem, který byste měli odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat do velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad. Pokud byly desky součástí stavby, jedná se o odpad stavební.
duše od jízdního kolazbytkovýDuše od jízdního kola jsou vyrobeny z gumy a patří do zbytkového odpadu.
DVD jednotkaelektroDVD jednotky jsou, stejně jako jiné části PC, elektroodpadem a sbírají se společně s ním. Samotná DVD třiďte stejně, jako CD.
elektronická cigaretaelektroS elektronickými cigaretami je potřeba zacházet jako s jiným elektroodpadem. Vyhodit do kontejneru na elektroodpad, využít zpětný odběr v obchodech nebo odevzdat ve sběrném dvoře.
elektroodpadelektroElektroodpadem se rozumí vysloužilé elektrospotřebiče. Elektroodpady je možné zdarma odkládat na místech zpětného odběru. Základní dělení je na malý a velký, kde malý lze odevzdat do kontejnerů na elektroodpad na ulicích, zatímco velký patří do sběrného dvora. Elektroodpad jsou povinni bezplatně odebírat i prodejci elektra při nákupu stejného typu výrobku "kus za kus".
eternitstavebníS eternitem je potřeba zacházet jako s azbestem - tedy opatrně jej vložit do plastových pytlů a odevzdat na sběrném dvoře, který jej přijímá nebo společnostem, které se jeho odstraněním zabývají. Odložení může být zpoplatněno.
fénelektroNefunkční fén je typickou ukázkou elektroodpadu. Patří na místa zpětného odběru, např. do kontejneru na elektroodpad nebo jej můžeme odevzdat ve sběrném dvoře. Při koupi nového lze využít zpětný odběr v obchodech.
filmový pászbytkovýFilmový pás patří do zbytkového odpadu. Větší množství filmových pásů bychom pak měli odnést do sběrného dvora.
filtr kávovýbioodpad, zbytkový, kovyNejrozšířenější - papírové kávové filtry, můžeme bez obav i se sedlinou hodit do bioodpadu, tj. do popelnic, kontejnerů nebo kompostérů. Bavlněné filtry patří do odpadu zbytkového. Kovové filtry je možné třídit společně s dalším kovovým odpadem.
filtr uhlíkovýzbytkovýS uhlíkovými filtry se můžeme setkat při filtraci vzduchu i vody napříč odvětvími. Uhlíkové filtry užívané v domácích spotřebičích patří do zbytkového odpadu. Nakládáním s většími uhlíkovými filtry ve firmách se zabývají společnosti, které se o zařízení starají.
filtrační papírzbytkový, nebezpečnýPoužitý filtrační papír je znečištěným papírem a jako takový patří do zbytkového odpadu. Pokud by byl filtrační papír znečištěn nebezpečnou látkou, přijde do odpadu nebezpečného.
fixzbytkovýVyschlé nebo jinak nefunkční fixy patří do zbytkového odpadu.
fotoaparátelektroFotoaparát je elektroodpadem a jako takový patří na místa zpětného odběru, tj. do sběrného dvora, do kontejnerů na elektroodpad na ulicích, případně k prodejcům.
fotografiezbytkovýFotografie odkládejte do popelnice na zbytkový odpad.
froté prádlotextil, zbytkovýVyprané, čisté a zabalené do plastového sáčku patří do kontejneru na textil. Jeho části však můžeme doma využívat ještě jako hadry a poté vyhodit do zbytkového odpadu.
gastro obalypapír, plasty, zbytkovýSilně znečištěné boxy a boxy z papíru potaženého plastem dávejte do zbytkového odpadu. Čisté plastové boxy můžete vytřídit společně s jinými plasty. Čisté papírové boxy nebo boxy z cukrové třtiny bez plastové povrchové úpravy dávejte do papíru. Velkokapacitní gastronádoby a přepravky jsou obvykle určeny k opakovanému používání. Když se rozbijí, lze je vytřídit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny - společně s plasty nebo kovy.
gramodeskyzbytkovýZachovalé desky lze jistě nabídnout v bazarech nebo přes inzerát. Poničené patří do zbytkového odpadu nebo ve větším množství na sběrný dvůr.
guma na gumovánízbytkovýZtvrdlou nebo jinak nefunkční gumu můžete hodit do zbytkového odpadu.
gumička do vlasůzbytkovýGumičky do vlasů nejsou samostatně tříděny a zpracovávány. Patří tedy do zbytkového odpadu.
hadice zahradnízbytkový, objemnýZahradní hadice je obvykle objemným odpadem. Malý kousek hadice bychom mohli hodit do běžné popelnice, ale několikametrové zpuchřelé hadice mají své místo na sběrných dvorech nebo v rámci svozu objemného odpadu ve velkokapacitních kontejnerech.
hadrtextil, zbytkovýVyprané, neznečištěné a zabalené do plastového sáčku patří do kontejneru na textil. Znečištěné hadry patří do zbytkového odpadu, případně nebezpečného, pokud byly znečištěny nebezpečnou látkou.
hasicí přístrojkovyHasicí přístroje jsou velkou tlakovou nádobou. Nejlepší je jejich odevzdání firmě, která se zabývá jejich prodejem a revizemi. Případně je odvézt do sběrného dvora. Před dalším materiálovým využitím musí být odborně znehodnoceny (provrtány).
HDPE plastplastyPlasty z HDPE, tedy vysokohustotního polyethylenu patří společně s jinými plastovými odpady do kontejneru na plasty.
helmatextil, zbytkovýRozbitou nebo jinak nefunkční helmu můžete vyhodit do zbytkového odpadu. Funkční helmu bychom měli někomu darovat ať již přímo nebo prostřednictví kontejnerů na textil.
heraklitstavebníHeraklit je stavebním odpadem, takže patří na sběrný dvůr, který jej přijímá nebo do jej můžete předat firmě zaměřené na odvoz stavebního odpadu. Odložení může být zpoplatněno.
hliníkkovyHliníkový odpad se třídí společně s jinými kovy. Může tedy přijít do kontejneru na kovy, být odvezen na sběrný dvůr nebo být odevzdán ve výkupně.
hodiny a hodinkyzbytkový, další odpadyMechanické hodiny můžeme odložit do zbytkového odpadu. Elektronické bychom měli třídit společně s elektroodpadem.
houbička na nádobízbytkovýPoužité houbičky nelze třídit a jejich osudem je zbytkový odpad.
hračkyzbytkový, plasty, elektro, textilPoužitelné hračky bychom měli dále darovat, ať už přímo nebo prostřednictvím kontejnerů na textil. Nepoužitelné hračky vytřídíme podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Hračky kombinované z více materiálů patří do zbytkového odpadu.
hračky elektronickéelektroElektronické hračky patří, stejně jako jiné elektrospotřebiče do elektroodpadu. To znamená do příslušných kontejnerů, do obchodů nebo na sběrný dvůr.
hrncekovyHrnce jsou obvykle vyrobeny z nějakého kovu. Jako takové je tedy třídíme stejným způsobem jako jiné kovové odpady.
hrnečekkovy, sklo, plasty, zbytkovýVždy záleží na materiálu, ze kterého je hrneček vyrobený. Keramické, kameninové a porcelánové patří do zbytkového odpadu
hřebíkykovyPokud je na kontejneru nápis kovové odpady, tak můžete hřebíky odhodit do něj. Pokud je na kontejneru kovové obaly, tak patří hřebíky na sběrný dvůr nebo do výkupny.
chemikálienebezpečnýChemikálie jsou nebezpečným odpadem, který patří do sběrného dvora, nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů.
chladicí kapalinanebezpečnýChladící kapalina je nebezpečnou látkou, která patří do sběrného dvora nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů.
igelit (LDPE fólie)plastyIgelitové tašky a další druhy fólií patří do kontejneru na plasty.
igelitová taškaplastyIgelitové tašky a další druhy fólií patří do kontejneru na plasty.
infekční odpad (roušky, kapesníky)zbytkový, nebezpečnýInfekční odpad z domácností stačí zabalit do plastového sáčku a lze jej vyhodit do zbytkového odpadu. Infekční odpad z nemocnic je veden jako nebezpečný a mají na něj vlastní nádoby.
Injekční stříkačkynebezpečnýInjekční stříkačky jsou nebezpečným infekčním odpadem. O způsobu naložení s nimi by Vás měl informovat lékař, který předepsal jejich využití. Ve zdravotnických zařízeních mají na tento druh odpadu samostatné nádoby. V ostatních případech patří do sběrného dvora, nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů
IPA izolacestavebníIzolace IPA je ukázkou stavebního odpadu a jako takový patří na sběrný dvůr, pokud jej přijímá. Případně je k jeho odvozu možné objednat kontejner od specializovaných firem. Odložení může být zpoplatněno.
izolepazbytkovýVšechny druhy lepicích pásek obsahují lepidlo, kterým je podkladový materiál znečištěn. Nejde je tedy třídit a patří do zbytkového odpadu.
jednorázové vlhčené ubrouskyzbytkovýJednorázové ubrousky jsou vyrobeny z netkané textilie, nebo taky z papíru. Použité patří tedy do zbytkového odpadu.
jídlobioodpad, zbytkový, gastroodpadJídlo a zbytky z kuchyně rostlinného původu patří do bioodpadu. Jídlo s obsahem živočišných produktů patří do zbytkového odpadu, případně do kontejnerů pro sběr gastroodpadu.
jízdenkapapírJízdenky vytištěné na běžný papír patří do papíru.  
kabelyelektroKabely jsou elektroodpadem a jako takové je můžeme v menším množství odložit do kontejneru na elektroodpad na ulici. Více kabelů bychom měli odvézt na sběrný dvůr. (viz dráty)
kalendář nástěnnýpapírNástěnný kalendář patří do papíru. Pokud jsou součástí kalendáře jiné materiály, které lze snadno odstranit, měli bychom je před vytříděním odstranit.
kalendář stolnípapírKdyž z kalendáře odstraníme kovový drát z kroužkové vazby, můžeme zbytek vytřídit do papíru.
kapsičky pro psy/kočkyzbytkovýZpravidla jsou tyto zvířecí pochoutky baleny v kompozitních obalech, které patří prázdné do zbytkového odpadu.
kapsle od kávyzbytkovýPlastové kapsle patří do zbytkového odpadu, protože kromě plastu obsahují ještě sedlinu. Hliníkové kapsle můžete vytřídit do kovů, pouze v případě, že to je na kontejnerech výslovně uvedeno. Pokud si dáte práci a kapsle rozeberete, sedlinu použijete do kompostu nebo odložíte do bioodpadu, můžete kapsle vytřídit podle materiálu.
karimatkazbytkovýNefunkční karimatka je ukázkou zbytkového odpadu. Zároveň však může ještě dobře posloužit jako proklad, například při nějakých převozech.
karimatka s hliníkovou vrstvouzbytkovýKarimatka s kovovou vrstvou je, stejně jako běžná karimatka, zbytkovým odpadem.
karton od džusunápojové kartonyKrabice od mléka a džusů se na různých místech v ČR sbírají rozdílnými způsoby. Obvykle by mělo být místo jejich sběru označeno oranžovou samolepkou. Může se jednat o samostatné nádoby, sběr společně s jiným druhem odpadu nebo sběr do pytlů.
karton od mlékanápojové kartonyKrabice od mléka a džusů se na různých místech v ČR sbírají rozdílnými způsoby. Obvykle by mělo být místo jejich sběru označeno oranžovou samolepkou. Může se jednat o samostatné nádoby, sběr společně s jiným druhem odpadu nebo sběr do pytlů.
kartonová krabicepapírLepenkové krabice můžeme vhodit do kontejneru na papír. Vždy bychom je však měli rozložit, aby v kontejneru zabíraly méně místa. Pokud bychom měli krabic více než se do kontejneru vejde, měli bychom s nimi navštívit sběrný dvůr nebo výkupnu.
kartuše od silikonů a tmelů plasty, stavební, zbytkovýTyto plastové nádoby můžete po vytlačení zcela prázdné odhodit do kontejneru na plasty. V případě většího množství je doporučujeme zavést na sběrný dvůr. Pokud není nádoba zcela vypotřebovaná, lze ji vhodit do směsného odpadu. Vždy si pročtěte informace na obale, které jsou platné pro konkrétní produkt.
kávová sedlinabioodpadKávová sedlina je odpadem rostlinného původu a jako takovou ji můžeme vytřídit na kompost nebo do kontejnerů pro sběr bioodpadu.
kávovarelektroKávovar je příkladem elektroodpadu, který můžeme odložit do speciálních kontejnerů na elektroodpad, předat v obchodech v rámci zpětného odběru nebo odvézt na sběrný dvůr.
kazeta prázdná tiskováelektroPrázdná tisková kazeta patří do sběrného boxu v rámci zpětného odběru, nebo ji lze předat firmám, které se zabývají jejich renovací. V krajním případě skončí ve zbytkovém odpadu.
kelímek na kávuplasty, papírPrázdný kelímek na kávu lze odložit do kontejneru společně s jinými plasty. Pokud se má vejít do kontejneru větší množství kelímků, doporučujeme je vkládat do sebe. Papírové kelímky můžete vytřídit do papíru .
kelímek od jogurtuplasty, papírZáleží na materiálu, ze kterého je kelímek vyrobený. Plastové kelímky třiďte do plastů, pokud obsahují papírový přebal, tak jej odtrhněte a vhoďte do papíru. Vždy se snažte kelímky vkládat do sebe. Ušetříte tím velké množství místa v kontejnerech. Skleněné patří do kontejneru na sklo i s víčkem, nebo můžete kovové víčko odložit do kontejnerů na kovy.
keramikazbytkovýKeramika se samostatně netřídí a patří do zbytkového odpadu. Velké množství keramiky nebo objemné předměty patří na sběrný dvůr.
kinofilmzbytkovýKinofilmy patří do zbytkového odpadu .
klávesniceelektroKlávesnice je ukázkou elektroodpadu, který můžete vhodit do kontejnerů na elektroodpad na ulicích, ale i ho odevzdat v rámci zpětného odběru nebo odnést do sběrného dvora.
klíčekovyKlíče lze odevzdat společně s jinými kovy například do příslušného kontejneru na ulici.
knihypapírKnihy jsou ukázkou odpadu, který můžeme darovat a poslat k dalšímu využití ať už formou antikvariátů, knihobudek nebo jiným způsobem. Pokud se však jedná o silně poničené knihy nebo takové, o které už nikdo nemá zájem, patří knihy do papíru, a to bez pevné vazby, kterou je lépe hodit do zbytkového odpadu. Měkčí papírová vazba při třídění nevadí.
koberceobjemnýNepoužitelný koberec je ukázkou objemného odpadu. Můžeme jej tedy odložit do velkokapacitních kontejnerů ve sběrných dvorech nebo v rámci mobilního svozu objemného odpadu.
kolečkové brusletextil, zbytkovýKolečkové brusle jsou sportovním vybavením, které se speciálně netřídí. Funkční můžeme odevzdat do kontejneru na textil, pokud je takto kontejner označen, nebo někomu darovat či prodat. Nefunkční patří do zbytkového odpadu, případně na sběrný dvůr.
kolokovyJízdní kola jsou vyrobena zejména z kovu, pokud už dosloužila, tak je můžeme vytřídit do sběrného dvora nebo do výkupny. Před tím je však vhodné kolo rozebrat a oddělit nekovové součásti. Pokud mohou ještě někomu posloužit, tak je neváhejte nabídnout a prodat nebo darovat.
kontaktní čočkyzbytkovýKontaktní čočky patří do zbytkového odpadu
konzervakovyPlechovky od konzerv jsou ukázkou kovového odpadu a jako takové bychom je měli třídit společně s kovovým odpadem do kontejnerů se šedou samolepkou, na sběrné dvory nebo odnášet do výkupen. 
konzerva od krmivakovyPlechovky od krmiva jsou ukázkou kovového odpadu a jako takové bychom je měli třídit společně s kovovým odpadem do kontejnerů se šedou samolepkou, na sběrné dvory nebo odnášet do výkupen. 
korekdřevoKorkové zátky a jiné výrobky z korku spadají do kategorie se dřevem. Můžeme se pro ně však také pokusit najít nějaké originální využití.
kosmetikaplasty, sklo, kovy, zbytkovýPrázdné obaly od kosmetiky patří do kontejneru podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Zkažené nebo jinak znehodnocené zbytky kosmetiky jsou zbytkovým odpadem. Můžeme je vytřít nebo rovnou vymáčknout do sáčku se zbytkovým odpadem.  
kostizbytkovýKosti jsou ukázkou zbytkového odpadu. Někteří lidé je chybně dávají do biologicky rozložitelného odpadu. Správným místem pro jejich odhození je odpad zbytkový, tedy obyčejná popelnice.
kožešinatextil, zbytkovýPoužitelné do kontejneru na textil, nepoužitelné zbytkový nebo objemný odpad.
krabice od pizzypapír, zbytkovýČisté krabice na pizzu patří do papíru, znečištěné pak do zbytkového odpadu. Pokud je například polovina znečištěná a druhá čistá, lze krabici roztrhnout a poté jednotlivé části vyhodit samostatně.
krabička od cigaretpapír, zbytkovýSamotná krabička může přijít do kontejneru na papír. Vnitřní papír s povrchovou úpravou zabraňující rychlému vysychání cigaret, patří do zbytkového odpadu. Plastovou folii z krabičky lze vytřídit společně s plasty.
krabička od masa plastováplasty, zbytkovýPrázdná plastová krabička od masa patří do plastů. Krabička se zbytky masa patří do zbytkového odpadu, stejně jako nasáknutý absorbér tekutin, pokud jej krabička obsahuje.
krabička od sirekpapír, zbytkovýNejdůkladněji tuto krabičku vytřídíte tak, že utrhnete boky se škrtátky a hodíte je do zbytkového odpadu. Zbytek krabičky můžete vytřídit společně s dalšími papírovými odpady.
krémydalší odpady, plasty, sklo, kovyPrázdné obaly od krémů patří do kontejneru podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Zkažené nebo jinak znehodnocené zbytky krémů jsou zbytkovým odpadem. Můžeme je vytřít ubrouskem a vyhodit se zbytkovým odpadem .
křídový papírpapírStejně jako jiné papíry bez povrchové úpravy, patří i křídový papír do papíru.
kufrobjemnýNepoužitelný kufr je ukázkou objemného odpadu. Můžeme jej tedy odložit do velkokapacitních kontejnerů ve sběrných dvorech nebo v rámci mobilního svozu objemného odpadu.
kuchyňské náčiní plastovéplastyNefunkční plastové náčiní patří do kontejneru na plasty.
kuchyňské příborykovy, dřevo, plastyKovové příbory jsou ukázkou kovového odpadu a jako takové bychom je měli třídit společně s kovovým odpadem do kontejnerů se šedou samolepkou, na sběrné dvory nebo odnášet do výkupen .
kuchyňské spotřebičeelektroS elektrospotřebiči nakládáme jako s ostatním elektroodpadem, můžeme jej odložit do speciálních kontejnerů na elektroodpad, předat v obchodech v rámci zpětného odběru nebo odvézt na sběrný dvůr.
květináčplasty, kovy, zbytkovýDnes nejběžnější plastové květináče můžeme prázdné odložit do kontejneru na plasty. Kovové květináče se sbírají společně s dalšími kovy. Rozbité keramické květináče patří do zbytkového odpadu.
květinybioodpad, plasty, zbytkovýKvětiny patří do biologicky rozložitelného odpadu, můžeme je tedy hodit do hnědé popelnice nebo odložit na kompost či do kompostéru. Umělé květiny z PVC patří do zbytkového odpadu, květiny z jiných druhů plastů lze vytřídit společně s dalšími plastovými odpady.
láhev od olejeplasty, skloPrázdnou plastovou lahev od oleje je nejlepší schovat a následně využít pro slévání přesmaženého oleje. Tu pak můžete odložit do nádob na sběr použitých olejů. Pokud ji vypláchnete, můžete ji odložit do nádoby na plasty. Prázdné skleněné lahve od oleje můžeme vyhodit do kontejneru na sklo.
láhev od sektuskloLahev od sektu patří do kontejneru na sklo, kovové části uzávěru patří do kovového odpadu. Plastový špunt lze vhodit do plastů. Korkový špunt patří do bioodpadu
lak na nehtyzbytkovýLahvičku od laku se nikdy nepodaří zcela vyprázdnit. Raději ji tedy odložme do zbytkového odpadu.
lak na vlasykovyKovové tlakové nádobky patří po vyprázdnění do kontejneru společně s dalším kovovým odpadem. 
laminátová podlahastavebníMůže na ně být nahlíženo jako na objemný odpad, nebo jako na odpad stavební. Podle toho se liší místa, kam je možné je odložit. Sběrný dvůr je však pro oba případy obvykle správným řešením.
laminovaný papírzbytkovýLaminovaný papír je kombinací papíru s plastem a jako takový nelze vytřídit a můžeme jej odhodit pouze do zbytkového odpadu.
LED světlaelektroSvětelné zdroje jsou speciálním druhem elektroodpadu, který je sbírán zejména na sběrných dvorech. Odložit je můžete i do nádob v některých obchodech v rámci zpětného odběru.
ledniceelektroLednička je zástupcem takzvaného bílého elektroodpadu. Jedná se o objemný elektroodpad, který je nejlepší zavést na jakýkoliv sběrný dvůr, který je místem zpětného odběru elektrozařízení. V rámci zpětného odběru je možné lednice odevzdávat i v některých obchodech, nebo v e-shopech při koupi nové. Odevzdání na místě zpětného odběru je zdarma.
lékynebezpečnýProšlé, nebo nespotřebované léky jsou speciálním druhem nebezpečného odpadu, který je možné zdarma odevzdat v lékárně.
lepenka papírovápapírLepenkové krabice či proklady můžeme vhodit do kontejneru na papír. Krabice bychom však měli rozložit, aby v kontejneru zabíraly méně místa. Pokud bychom měli krabic více než se do kontejneru vejde, měli bychom s nimi navštívit sběrný dvůr nebo výkupnu.
lepicí páskazbytkovýVšechny druhy lepících pásek obsahují lepidlo, kterým je podkladový materiál znečištěn. Nejde je tedy třídit a patří do zbytkového odpadu. 
lepidlanebezpečný, zbytkovýLepidla jsou obvykle nebezpečným odpadem. O vlastnostech lepidla i obalu od něj, bychom se měli více dozvědět na obalu samotném. Zbytky nebezpečných lepidel patří do sběrného dvora, nebo mobilní sběrny, ostatní do zbytkového odpadu.
linoleumobjemnýLinoleum je objemným odpadem, patří do sběrného dvora nebo do velkokapacitních kontejnerů při sběru objemného odpadu.
louhnebezpečnýLouhy jsou nebezpečným odpadem a místem pro jeho odevzdání je tedy sběrný dvůr nebo lze odevzdat v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.
lupazbytkovýLupa je obvykle vyrobena kombinací plastu nebo kovu a skla. Patří tedy do zbytkového odpadu.
lustrelektroMenší svítidlo můžeme vložit do kontejneru na elektroodpad. Větší lustr patří do sběrného dvoru. 
lyžákyzbytkový, textilPřeskáče jsou sportovním vybavením, které se speciálně netřídí. Funkční můžeme odevzdat do kontejneru na textil, pokud je takto kontejner označen, nebo někomu darovat či prodat. Nefunkční patří do zbytkového odpadu, případně na sběrný dvůr.
lyžařské hůlkykovy, zbytkovýKovové hůlky lze vytřídit společně s ostatními kovy, vzhledem k délce spíše na sběrný dvůr nebo do výkupny. Sklolaminátové nebo starší bambusové hůlky patří do zbytkového odpadu případně je vzhledem k délce lze vytřídit na sběrný dvůr nebo při sběru objemného odpadu.
lyžeobjemnýRozbité nebo prehistorické lyže, které již nikdo nevyužije, jsou objemným odpadem a měli bychom je odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat při sběru objemného odpadu.
magnetkovy, zbytkovýMagnety se vyrábí ze směsí oxidu železa a dalších příměsí. Drobné magnety můžete vyhodit do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici. Větší magnety by patřily na sběrný dvůr. Magnetky složené z magnetické fólie a dalších materiálů patří do zbytkového odpadu.
magnetofonové páskyzbytkovýMagnetofonové pásky jsou ukázkou zbytkového odpadu. Ve větším množství doporučujeme odvézt je do sběrného dvora. 
matraceobjemnýMatrace je ukázkou objemného odpadu a jako taková patří na sběrný dvůr nebo k odevzdání v rámci sběru objemného odpadu.
míčezbytkovýMíče jsou celé vyrobeny z gumy nebo gumy v kombinaci s dalším materiálem. Pokud už jsou tedy nefunkční a musíme se jich zbavit, tak bychom je měli odložit do zbytkového odpadu.
mikrotenplastyMikrotenový sáček je ukázkou plastového odpadu. viz HDPE folie
mikrovlnná troubaelektroMikrovlnná trouba patří do elektroodpadu. Měli bychom ji tedy vytřídit na sběrný dvůr případně v rámci zpětného odběru v obchodě. Nějakou menší můžeme odložit do kontejneru na elektroodpad umístěného na ulici.
mixérelektroMixér patří do elektroodpadu, většinou se jedná o menší spotřebič, takže ho můžeme odložit do kontejneru na elektroodpad umístěného na ulici. Případně jej lze odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodě.
mobilní telefonelektroMobilní telefony jsou velmi žádaným elektroodpadem. V souvislosti s jejich sběrem se koná řada akcí, rozhodně je můžete vyhodit do kontejnerů na elektroodpad, odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech nebo odvézt na sběrný dvůr.
molitanzbytkový, objemnýMolitan je zbytkovým odpadem, který však nejčastěji vyhazujeme jako celou matraci. V takovém případě se jedná o objemný odpad, který patří na sběrný dvůr. Menší kusy lze ale vyhodit do popelnice na zbytkový odpad.
monitorelektroMonitory jsou elektroodpadem, který nepatří do kontejnerů na ulici. Můžeme je však odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech nebo odvézt na sběrný dvůr.
myčka na nádobíelektroMyčka na nádobí je velkým elektroodpadem, který lze odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech, na sběrných dvorech nebo v rámci mobilních svozů elektroodpadu.
nabíječkyelektroNabíječky jsou drobným elektroodpadem, který můžeme odložit do kontejnerů na elektroodpad na ulicích, odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech případně odvézt na sběrný dvůr.
nábytekobjemnýNepoužitelný nábytek patří do objemného odpadu. Můžete jej tedy odvézt na sběrný dvůr nebo vyhodit do velkokapacitních kontejnerů v rámci mobilního svozu tohoto odpadu. Od 1.1.2023 mají obce povinnost vytřídit z objemného odpadu využitelné složky jako dřevo, kovy a plasty, proto je správné nábytek rozbít na jednotlivé desky.
náplastzbytkovýNáplasti jsou zbytkovým odpadem, v nemocnicích jsou použité náplasti zařazovány mezi infekční odpad.
náplň do tiskárnyelektroInkoustové cartridge a tonery patří do sběrného boxu v rámci zpětného odběru, nebo ji lze předat firmám, které se zabývají jejich renovací. V krajním případě skončí ve zbytkovém odpadu.
nápojový kartonnápojové kartonyNápojové kartony jsou odpadem, který je tvořen několika materiály, ale vzhledem k jejich dostatečnému množství je realizován jejich sběr, a to odděleně nebo společně s jiným druhem odpadu (obvykle s plasty nebo s papírem). V každém případě by nádoba pro sběr nápojových kartonů měla být označena oranžovou samolepkou. Někde se také nápojové kartony sbírají do pytlů.
návleky na boty – ochranné CPEzbytkovýNávleky na boty se netřídí a přijdou tak do zbytkového odpadu.
nedopalek od cigaretzbytkovýZbytky cigaret jsou jasnou ukázkou zbytkového odpadu. Nelze je třídit, ani recyklovat. Zároveň se jedná o nejčastější odpad v rámci litteringu (pohazování odpadu v přírodě). 
neoprenzbytkovýRoztrhaný nebo jinak zničený neopren je ukázkou zbytkového odpadu.
nerezkovyVýrobky z nerezu můžeme třídit společně s jinými kovy. Menší lze odkládat do kontejnerů na sběr kovů na ulicích, větší pak odvážet na sběrné dvory nebo do výkupen.
netkaná textilieobjemný, plasty, stavebníOdstřižky čisté netkané textilie lze vytřídit do plastů, větší kusy znečištěné netkané textilie jsou dle původu objemným nebo stavebním odpadem. Menší znečištěné kusy patří do zbytkového odpadu.
novinypapírNoviny patří společně s dalším papírem do kontejnerů na papír. Zároveň jsou velmi oblíbeným odpadem v rámci školních sběrů a můžete je také odnést do výkupny.
obal na mobilní telefonzbytkovýObaly na mobilní telefon mohou být vyráběny z různých plastů, silikonu, gumy, textilu, dřeva nebo pravé či umělé kůže. Většina těchto materiálů se nerecykluje a patří do zbytkového odpadu.
obal od granulovaného krmivaplasty, papír, zbytkovýZáleží, z čeho je obal vyrobený, obvykle jsou tyto obaly kompozitní z více materiálů (plast a kov nebo papír a plast či kov). Ty by patřily do zbytkového odpadu. Jednodruhové obaly z plastu lze třídit do nádob s plasty, jednodruhové obaly z papíru společně s papírovým odpadem. To samé platí i v případě snadno oddělitelných vrstev z různých materiálů.
obal od montážní PUR pěnynebezpečnýJedná se obvykle o kovové tlakové nádoby obsahující nebezpečné látky. Patří tedy vždy na sběrné dvory nebo je lze odevzdat v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu. Tyto nádobky je možné odnést i k některým jejich prodejcům, kteří pro ně mají připravené speciální nádoby pro sběr.
obal od mycích prostředkůplasty, sklo, nebezpečnýObaly od mycích prostředků se třídí podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. V případě, že je na nich uvedeno, že se jedná o odpad nebezpečný, je potřeba s nimi jednat jako s nebezpečným odpadem a odevzdat je na sběrných dvorech nebo v rámci mobilního svozu tohoto odpadu.
obal od šamponuplasty, sklo, kovyPrázdné obaly od šamponu lze vytřídit do příslušných kontejnerů podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
obálkapapírPapírové obálky lze vytřídit společně s jinými papírovými odpady. Z bublinkových obálek bychom měli odtrhnout plastovou vrstvu a vytřídit ji samostatně do plastu.
obaly od vaničkové zmrzlinyplastyUzavíratelné vaničky od zmrzliny řada domácností dále využívá k uchování jiných potravin. Pokud pro ně využití nemáte, vytřiďte je s dalším plastovým odpadem.
oblečenítextil, zbytkovýVyužitelný textil lze odevzdat do kontejnerů na ulicích nebo darovat charitě. Nepoužitelný patří do zbytkového odpadu.
obojek pro zvířata antiparazitnízbytkovýPoužité antiparazitní obojky pro zvířata jsou zbytkovým odpadem.
obrazyzbytkový, objemnýMenší plátna můžeme vyhodit do zbytkového odpadu na ulici. Větší jsou objemným odpadem a jako takový patří na sběrný dvůr.
obuvtextil, zbytkovýFunkční kompletní čistou obuv můžeme vhodit do kontejneru na textil. Poničená obuv patří do zbytkového odpadu. 
odpadní filtrační papírzbytkový, bioodpad, nebezpečnýZnečištěný papír nepatří do papíru. V závislosti na tom, co jsme papírem filtrovali, se můžeme rozhodnout pro jeho odhození do bioodpadu, nebezpečného nebo zbytkového odpadu. 
oknastavební, skloStará okna jsou stavebním odpadem, o který se obvykle postará firma, která je vyměňuje. Jinak by patřila na sběrný dvůr nebo do objednaného velkokapacitního kontejneru. Okenní tabule lze vytřídit do skla, i když kvůli jejich většímu objemu je potřeba obvykle jejich odevzdání na sběrném dvoře.
olej kuchyňskýolejNa kuchyňský olej jsou někde k dispozici popelnice na ulicích, jinde je potřeba jej odvézt na sběrný dvůr. V obou případech je vhodné slít olej do PET lahve - nejlépe té od oleje a uzavřít.
olej motorovýnebezpečnýVyjetý olej sbírají obvykle autoservisy, které jejich výměnu zajišťují. Pokud si měníme olej sami, tak bychom starý olej měli odevzdat na sběrném dvoře nebo v rámci svozu nebezpečného odpadu.
olejové barvyzbytkový, nebezpečnýInformaci, kam barvy patří, bychom měli vyhledat na jejich obalu. Obvykle se jedná o nebezpečný odpad, který patří na sběrný dvůr nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.
palety dřevěnédřevoEURo palety jsou vykupovány specializovanými obchodníky. Jednorázové palety jsou oblíbené pro kutilské výtvory. Rozbité palety a palety, které nedokážete uplatnit, je potřeba odevzdat na sběrném dvoře jako dřevěný odpad.
papírpapírPapír se v ČR sbírá především do modrých kontejnerů, případně lze odvézt do výkupny nebo na sběrný dvůr. Silně znečištěný papír patří do zbytkového odpadu.
papírová krabicepapírLepenkové krabice či proklady můžeme vhodit do kontejneru na papír. Krabice bychom však měli rozložit, aby v kontejneru zabíraly méně místa. Pokud bychom měli krabic více než se do kontejneru vejde, měli bychom s nimi navštívit sběrný dvůr nebo výkupnu .
papírové kapesníky, utěrkyzbytkovýŠpinavé nebo mokré utěrky a posmrkané kapesníky patří do zbytkového odpadu.
papírovo-plastový sáček na pečivopapír, plasty, zbytkovýPapírová část sáčku, která není umaštěná, patří do papíru, plastovou část vytřídíme do plastu. Umaštěnou papírovou část sáčku bychom dali správně do zbytkového odpadu. 
papírový kelímekpapír, zbytkovýPrázdný a čistý papírový kelímek můžeme odhodit společně s papírem. Znečištěné kelímky patří do zbytkového odpadu. 
papírový sáček na pečivopapír, zbytkovýPapírový sáček na pečivo můžeme hodit do papíru - nejlépe bez plastového okénka. Určitě však není tímto způsobem možné vytřídit sáček zamaštěný. Ten přijde do zbytkového odpadu.
párátka dřevěnábioodpadTento drobný dřevěný odpad můžeme vytřídit do biologicky rozložitelného odpadu nebo odhodit na kompost či do kompostéru.
pařezbioodpad, objemnýMenší kusy pařezu můžeme odložit do bioodpadu. Celý velký pařez je biologicky nerozložitelný odpad, který patří na sběrný dvůr.
pastelkyzbytkovýPastelky třídit nelze, takže pokud už jsou nepoužitelné, tak určitě patří do zbytkového odpadu.
pečicí papírzbytkovýPoužitý pečící papír je zvláštním druhem papíru, který patří do zbytkového odpadu.
PET lahevplastyPET lahve patří do kontejneru společně s dalšími plasty. Před vyhozením bychom je měli vždy sešlápnout, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce.
petardynebezpečnýOdpad z pyrotechnických (výbušných) výrobků je nebezpečným odpadem. Správným místem pro odložení tohoto odpadu je sběrný dvůr nebo mobilní svoz nebezpečných odpadů.
pilinybioodpad, zbytkovýPiliny z neupraveného dřeva jsou biologicky rozložitelným odpadem. Pokud máte piliny z natřeného dřeva, dřevotřísky nebo jiných materiálů než přírodního dřeva, pak se jedná o zbytkový odpad. Pozor, nevhazujte piliny do ohně, ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs.
pinzetakovy, plastyKovová pinzeta patří do kontejneru na kovy, plastová do plastů.
plakátpapírPlakáty můžeme vytřídit společně s dalším papírem.
plastplastyPlasty se v ČR sbírají obvykle do žlutých kontejnerů nebo pytlů. V množství, které by mohlo zaplnit celý kontejner, je doporučujeme odvézt na sběrný dvůr.
plastová taškaplastyIgelitové tašky a další druhy fólií patří do kontejneru na plasty. 
plastová taška na tříděníplastyTašky jsou navrženy k dlouhodobému užívání, jednoho dne však doslouží. Poté mohou přijít do kontejneru na plasty.
pláštěnkaplasty, zbytkovýTenké polyethylenové pláštěnky můžete vyhodit do kontejneru s plasty. Silnější pláštěnky z PVC patří do zbytkového odpadu.
platební kartazbytkovýPlatební karty doporučujeme vždy před vyhozením přestřihnout. Poté patří do zbytkového odpadu.
plato od vajecpapírObaly od vajec patří do papíru, dotřiďovací linka rozhodne, zda pro ně má odběratele. Někteří lidé je natrhané vkládají na kompost.
plech na pečeníkovyPlech na pečení patří do kovů. Většinou se však do kontejneru nevejde, takže správným místem pro jeho odložení je sběrný dvůr nebo výkupna.
plechovkykovyPlechovky patří do kontejneru na kovy. Vždy doporučujeme jejich sešlápnutí, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce.
plenyzbytkovýPleny jsou typickým příkladem zbytkového odpadu.
plexisklozbytkový, objemnýMenší kusy plexiskla jsou zbytkovým odpadem. Větší kusy patří do objemného odpadu, takže bychom je měli odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat při mobilním svozu objemného odpadu.
plovoucí podlahastavebníPlovoucí podlaha je ukázkou stavebního odpadu. Z toho důvodu bychom si při její výměně měli objednat velkokapacitní kontejner od specializované firmy. Případně můžeme odvézt tento odpad na sběrný dvůr. 
plyšové hračkytextil, zbytkovýPoužitelné hračky bychom měli dále darovat, ať už přímo nebo prostřednictvím kontejnerů na textil. Nepoužitelné hračky patří do zbytkového odpadu.
pneumatikypneumatikyPneumatiky jsou druhem odpadu, jehož sběr je řešen formou zpětného odběru. Pneumatiky jsou sbírány zejména v pneuservisech, ale existuje i řada sběrných dvorů a míst, které je možné pro jejich odložení využít.
počítačelektroPočítače jsou elektroodpad, který můžeme odevzdat u prodejců. Můžeme je odložit ve sběrných dvorech a menší počítače nebo notebooky můžeme dát i do kontejnerů na elektroodpad umístěných na ulicích.
počítačová myšelektroPočítačová myš je ukázkou elektroodpadu, který můžeme odkládat do červených kontejnerů na ulicích. Můžeme při jejich odložení využít i zpětný odběr v obchodech nebo je zanést na sběrný dvůr.
pohlednicepapír, zbytkovýPohlednice bez povrchové úpravy můžeme odkládat do papíru. Laminované pohlednice patří do zbytkového odpadu.
pohovkaobjemnýPohovka je objemným odpadem. Patří tedy na sběrný dvůr nebo ji lze odevzdat během svozu objemného odpadu. U použitelných pohovek platí, že je nejlepší volbou nabídnout je k dalšímu využití.
poklice kovová na hrneckovyKovová poklice je klasickým kovovým odpadem. Můžeme je tedy odnést na sběrný dvůr, do výkupny nebo pokud se vejde, tak i do kontejneru na kovy.
poklice skleněná na hrneczbytkovýRozbité skleněné poklice vyhazujeme do zbytkového odpadu. Sklo používané pro jejich výrobu má odlišné vlastnosti od běžného obalového skla. Jeho třídění do běžných kontejnerů na sklo tak není správné.
policeobjemnýPolice je objemným odpadem. Patří tedy na sběrný dvůr nebo ji lze odevzdat během svozu objemného odpadu. U použitelných polic platí, že je nejlepší volbou nabídnout je k dalšímu využití.
polypropylenplastyPolypropylen (PP) je jeden z rozšířených druhů plastů, výrobky z něj lze bez problémů třídit společně s dalším plastovým odpadem.
polystyrenplasty, stavebníPolystyrenu (PS) existuje více druhů. Většina polystyrenu patří společně s jinými plasty do příslušného kontejneru - obvykle žlutého. Výjimkou je stavební polystyren, který společně s jinými stavebními odpady patří na sběrný dvůr.
popel z kamenzbytkovýPopel je typickým zbytkovým odpadem. Třídit tedy nelze.
porcelánzbytkovýPorcelán ani keramiku nelze třídit a patří tedy mezi zbytkové odpady.
postelobjemnýPostel je objemným odpadem. Patří tedy na sběrný dvůr nebo ji lze odevzdat během svozu objemného odpadu. U použitelných postelí platí, že je nejlepší volbou nabídnout je k dalšímu využití.
potravinová fólie hliníkovákovyAlobal můžeme vytřídit společně s dalším kovovým odpadem do příslušných kontejnerů .
potravinová fólie plastováplasty, zbytkovýPlastová folie patří do plastů. Ve chvíli, kdy je znečištěna zbytky jídla, je lepší ji vyhodit do zbytkového odpadu.
potraviny prošlézbytkový, bioodpad, gastroodpadProšlé potraviny z domácností patří do zbytkového odpadu. Ty, které jsou rostlinného původu, je možné odnést do bioodpadu nebo na kompost. Pokud je v obci zaveden sběr gastroodpadu, je možné tam potraviny odložit, avšak pouze bez obalů.- Při likvidaci prošlých potravin v restauracích nebo zbytků z obchodů se zahrnuje tento odpad do gastroodpadu. V každém případě obaly od prošlých potravin bychom měli vytřídit samostatně podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
powerbankaelektroPowerbanky jsou elektroodpadem a můžeme je odkládat do kontejnerů na elektroodpad nebo v rámci zpětného odběru v obchodech nebo na sběrných dvorech.
pračkaelektroPračka je ukázkou velkého elektrospotřebiče. Jako takový jej můžeme odevzdat v rámci zpětného odběru u prodejců elektra nebo jí odvézt na sběrný dvůr.
prezervativzbytkovýPrezervativ je ukázkou zbytkového odpadu.
propiskyzbytkovýPropisky jsou obvykle tvořeny z několika materiálů. Pokud bychom dokázali jednotlivé materiály oddělit, tak je můžeme vytřídit. Jako celek však patří do zbytkového odpadu.
prostěradlotextil, zbytkovýFunkční neznečištěná prostěradla můžeme odložit do kontejnerů na textil. Špinavé nebo roztrhané prostěradlo patří do zbytkového odpadu.
prostředky na hubení hmyzunebezpečnýPřípravky na hubení hmyzu jsou obvykle nebezpečným odpadem, jako takový patří na sběrný dvůr nebo je můžeme odevzdat v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.
přepálený olejolejNa kuchyňský olej jsou někde k dispozici popelnice na ulicích, jinde je potřeba jej odvézt na sběrný dvůr. V obou případech je vhodné pro slití oleje použít PET lahve - nejlépe ty od oleje. 
příborkovy, plasty, bioodpad, zbytkovýV závislosti na materiálu, ze kterého je příbor vyroben. Kovové příbory lze obvykle sbírat do kontejneru společně s ostatními kovy. Plastové příbory patří do plastů. Dřevěné příbory můžeme odložit do bioodpadu nebo je dát na kompost. Jiné druhy příborů z kombinovaných materiálů patří do zbytkového odpadu. 
PVC trubkystavebníPVC trubky jsou stavebním odpadem. Jako takové jsou sbírány zejména na sběrných dvorech.
pytlíčky od čajebioodpad, zbytkovýPapírové sáčky od čaje je možné kompostovat nebo odkládat do popelnic na bioodpad. Plastové čajové sáčky patří do zbytkového odpadu. 
rádioelektroMenší rádia můžeme odkládat do kontejnerů na elektroodpad na ulicích. Všechna rádia pak můžeme odnést na sběrný dvůr, případně v rámci zpětného odběru odnést zpět do obchodu.
rámy od obrazuplasty, zbytkovýPlastové rámy lze vytřídit společně s dalším plastovým odpadem, jiné druhy rámů patří do zbytkového odpadu. Pokud se jedná o velké rámy od obrazů, tak bychom je měli odvézt do sběrného dvora jako ostatní objemné odpady.
razítkazbytkovýRazítka třídit nelze a patří do zbytkového odpadu.
repelentnebezpečnýRepelenty jsou nebezpečným odpadem, jako takové patří na sběrný dvůr nebo je můžeme odevzdat v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.
respirátorzbytkovýPoužité ochranné pomůcky patří do zbytkového odpadu. Před vyhozením bychom je měli zavázat ještě do igelitového sáčku. V nemocnicích se s ochrannými pomůckami nakládá jako s infekčním odpadem.
roletyobjemnýOkenní rolety jsou objemným odpadem a patří tedy na sběrný dvůr nebo mohou být odevzdány v rámci svozu objemného odpadu. Menší roletky lze vyhodit do zbytkového odpadu.
rostlinybioodpadVeškeré rostliny lze odhodit do kontejnerů na bioodpad, dát na kompost či do kompostéru nebo odnést na sběrný dvůr.
rouškazbytkovýPoužité ochranné pomůcky patří do zbytkového odpadu. Před vyhozením bychom je měli zavázat ještě do igelitového sáčku. V nemocnicích se s ochrannými pomůckami nakládá jako s infekčním odpadem.
ručníktextil, zbytkovýFunkční ručník můžeme odevzdat do kontejnerů na textil nebo předat k dalšímu využití, že jej někomu darujeme. 
rukavice gumovézbytkovýGumové rukavice nelze třídit a jsou tedy zbytkovým odpadem.
rukavice jednorázovézbytkovýGumové rukavice nelze třídit a jsou tedy zbytkovým odpadem.
rulička od toaleťákupapírRuličky od toaletního papíru jsou obvykle vyrobeny z méně kvalitního papíru. Nicméně je správné je vytřídit do kontejnerů společně s jiným papírovým odpadem. Na dotřiďovací lince podle aktuální situace na trhu a možností odběratelů rozhodnou o jejich dalším využití.
řasenkazbytkovýObaly od řasenek jsou nehledě na materiál vždy silně znečištěny a patří tak do zbytkového odpadu.
ředidlonebezpečnýŘedidla jsou nebezpečným odpadem, takže se sbírají na sběrných dvorech nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.
sáček mikrotenovýplastyMikrotenový sáček je vyroben z polyethylenu a patří tedy do plastů. 
sáček od chipsůplasty Zpravidla se jedná o plastový obal, který můžeme vytřídit do žlutého kontejneru.
sáček od kořenízbytkový, plasty, papírVětšinou se jedná o tzv. kompozitní obaly, ty patří do zbytkového odpadu. Někteří výrobci balí koření do plastových nebo speciálních papírových sáčků, které označí piktogramem barevného kontejneru nebo barevným puntíkem shodným s barvou správného separačního kontejneru.
sádrokartonstavebníSádrokarton je stavebním odpadem a jako takový patří na sběrný dvůr, který jej přijímá. Při větší rekonstrukci je vhodné si objednat přistavení velkokapacitního kontejneru od firmy zabývající se nakládáním se stavebním odpadem. Odložení může být zpoplatněno.
samolepkazbytkovýSamolepky včetně jejich podložek nelze třídit a patří do zbytkového odpadu.
sáněobjemnýPokud už sáně nelze využít, patří vzhledem ke své velikosti do objemného odpadu. Takže bychom je měli odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat v rámci mobilního svozu tohoto odpadu.
sekačkaelektro, objemnýElektrické sekačky je možné v rámci zpětného odběru odevzdat u obchodníků. Všechny sekačky lze pak odvézt na sběrné dvory.
sešitpapírSešity můžete třídit společně s ostatním papírem. Tedy do příslušných kontejnerů na ulicích, odvážet do výkupen nebo sběrných dvorů.
sifonové bombičkykovyPrázdné jednorázové bombičky na šlehačku nebo sodovku patří po vyprázdnění do kovů. Pokud na obalu nenajdeme jinou informaci, můžeme je vhodit do kontejneru pro sběr kovů nebo odnést do sběrného dvora. Pokud narazíte na vratné bombičky, měly by být vráceny v obchodě, kde je prodávají. 
silikonnebezpečný, zbytkovýSilikony obsahující některé nebezpečné látky patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. Ostatní silikonové hmoty není možné třídit, patří tedy do zbytkového odpadu. I v tomto případě je třeba se řídit informacemi na obalu.
silonkyzbytkovýRoztrhané silonky není možné třídit a patří do zbytkového odpadu. Někteří lidé je však využívají například při barvení vajec o Velikonocích.
síť na balíky na seno (polypropylen)plastyV zemědělství vzniká řada odpadů a většinu z nich lze vytřídit. To je i případ plastových sítí, které je možné třídit společně s plasty.
síťka od ovoce a zeleniny plastováplastyTyto síťky je možné odložit do kontejnerů určených pro sběr plastů.
skateboardzbytkový, objemnýSkateboardy jsou vyrobeny z několika materiálů. Nefunkční skateboard je tedy zbytkovým odpadem. Větší skateboardy by byly objemným odpadem. Pokud je skateboard funkční nebo opravitelný, je lepší variantou jej někomu darovat.
skelná vatastavebníSkelná vata se řadí mezi stavební odpady. Jako taková patří na sběrný dvůr, který jej přijímá nebo při větší přestavbě mívá smysl si objednat velkokapacitní kontejner na stavební odpad přímo ke stavbě. Její odložení může být zpoplatněno.
skleničkyskloNejrůznější skleničky patří do kontejnerů na sklo. Pokud se sbírá odděleně sklo čiré a barevné, tak většina skleniček patří do skla čirého.
skloskloSklo je druh odpadu, který se v ČR sbírá obvykle do kontejnerů zelené barvy. Na místech, kde se třídí zvlášť sklo barevné a čiré se využívají ještě kontejnery bílé barvy.
sklo laboratornízbytkovýLaboratorní sklo má jiné chemické vlastnosti než běžné obalové sklo. Navíc tohoto druhu odpadu moc nevzniká, takže pro něj není zřízen samostatný sběr. Laboratorní sklo tedy patří do zbytkového odpadu.
sklo tabulovéskloMenší kusy tabulového skla můžeme vyhodit do kontejneru na sklo na ulicích. Pokud se v lokalitě sbírá odděleně čiré a barevné sklo, tak v tomto případě volíme kontejner na sklo barevné. Větší kusy tabulového skla patří na sběrný dvůr. Pokud necháváme okno zasklít, postará se o staré sklo sklenář.
sklokeramikazbytkový, další odpadyZe sklokeramiky jsou vyráběny zejména pekáče a varné desky. Pokud se pekáč vejde do popelnice na zbytkový odpad, tak jej můžeme odložit do ní. Jinak oba tyto odpady můžeme odevzdat na sběrný dvůr. Sklokeramických varných desek bychom se mohli zbavit i v rámci zpětného odběru v obchodech.
skořápky od vajecbioodpadSkořápky patří do bioodpadu. Můžeme je tedy zkompostovat i na domácím kompostu nebo v kompostéru. Ten, kdo nemá kompost, by je měl ukládat do nádoby na bioodpad.
sluchátkaelektroK odložení sluchátek můžeme využít kontejnery na elektroodpad na ulicích nebo je můžeme odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech.
slupky od ovoce a zeleninybioodpadSlupky od ovoce a zeleniny patří do bioodpadu. Můžeme je tedy zkompostovat i na domácím kompostu nebo v kompostéru. Ten, kdo nemá kompost, by je měl ukládat do nádoby na bioodpad.
spacáktextilFunkční spacáky lze vytřídit do kontejneru na textil. Nefunkční patří do zbytkového odpadu nebo když se kvůli své velikosti do popelnice nevejdou, tak bychom je měli odvézt na sběrný dvůr.
stantextilFunkční stany lze vytřídit do kontejneru na textil nebo je darovat k dalšímu využití. Nefunkční stany patří do zbytkového odpadu nebo když se kvůli své velikosti do popelnice nevejdou, tak bychom je měli odvézt na sběrný dvůr. Hliníkové tyče od stanů můžeme vytřídit společně s kovy.
startér zářivkovýelektro Pro odložení startéru můžeme využít kontejnery na elektroodpad na ulicích nebo jej můžeme v rámci zpětného odběru odevzdat v obchodech či na sběrných dvorech.
stavební odpadstavebníStavební odpad je zvláštním druhem odpadu, jehož sběr není obec povinna zajišťovat. Přesto je obvykle sbírán ve sběrných dvorech. Jiným způsobem, jak s tímto odpadem nakládat, je objednání velkokapacitního kontejneru od firmy zabývající se nakládáním s tímto odpadem. Je třeba počítat s tím, že za nakládání s ním se musí obvykle zaplatit.
stelivo pod domácí mazlíčkyzbytkový, bioodpadVždy záleží na materiálu, ze kterého je stelivo vyrobené. Přírodní materiály jako seno, hobliny a piliny je možné kompostovat, nebo odkládat do nádob na bioodpady. Jiné materiály patří do zbytkového odpadu.
stromek vánoční umělýobjemnýUmělý vánoční stromek je objemným odpadem, měli bychom jej tedy odvézt na sběrný dvůr, nebo odevzdat při mobilním sběru objemného odpadu.
stromek vánoční živýbioodpadVánoční stromek je speciálním druhem bioodpadu. Je třeba ho zbavit všech ozdob, které bioodpadem nejsou. V řadě obcí se po Vánocích vyhlašuje sběr stromků, kdy se odnášejí na určená místa, např. ke kontejnerům na zbytkový odpad. Pokud takový sběr obec neorganizuje, je třeba je odvést na sběrný dvůr, či do kompostárny. Rozstříhaný na menší kusy bychom jej mohli odložit do nádoby na bioodpad nebo na svůj kompost..
struhadlokovy, sklo, plastyStruhadlo může být vyrobeno z různých materiálů. Podle toho je také třídíme. Nejrozšířenější kovová struhadla můžeme vytřídit společně s kovy. Plastová patří do plastů a skleněná do kontejnerů na sklo.
střešní taškystavebníStřešní tašky jsou odpadem stavebním. Pokud jsou tedy nevyužitelné a nemá o ně nikdo zájem, tak bychom je měli odvézt na sběrný dvůr, který je přijímá nebo si k jejich odložení objednat velkokapacitní kontejner na stavební odpad. Odložení může být zpoplatněno.
stůlobjemnýStůl je ukázkou objemného odpadu. Patří tedy na sběrný dvůr nebo ho lze odevzdat v rámci mobilního svozu objemného odpadu. S tím, že pokud je to jen trochu možné, měli bychom se snažit oddělat desku od nohou a ušetřit tak místo v kontejnerech. Kovový stůl bychom mohli odevzdat ještě ve výkupně.
suťstavebníSuť je odpadem stavebním, měli bychom ji odvézt na sběrný dvůr, který ho přijímá nebo si pro její odložení objednat velkokapacitní kontejner na stavební odpad. Odložení může být zpoplatněno.
světlaelektroSvítidla jsou elektroodpadem a jako taková je můžete odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech, menší lze hodit do kontejnerů na elektroodpad na ulicích nebo jakákoliv odvézt na sběrný dvůr.
svíčkyzbytkovýSvíčky bychom se měli snažit využít. Pokud po nich přesto zbyde nějaký vosk, tak ten patří do zbytkového odpadu. Ojediněle lze natrefit na aktivitu, kde je například včelí vosk sbírán do zvláštních nádob.
svíčky čajové vyhořelé hliníkovékovyHliníkové kalíšky od vyhořelých svíček můžete třídit společně s dalším kovovým odpadem.
svíčky vyhořelé plastovéplastyPlastové kalíšky od vyhořelých svíček můžete třídit společně s dalším plastovým odpadem.
svítící plastový náramekzbytkovýSvítící náramky a tyčinky patří po jejich dosvícení do zbytkového odpadu.
šanonypapír, zbytkovýČistě papírové pořadače lze vytřídit do papíru. Z šanonů s kovovými mechanizmem je třeba vytrhnou kovové součásti a vytřídit do papíru a kovů šanony potažené plastovou fólií nebo umělou kůží bychom měli dát do zbytkového odpadu
špaček od cigaretzbytkovýZbytky cigaret jsou jasnou ukázkou zbytkového odpadu. Nelze je třídit ani recyklovat. Zároveň se jedná o nejčastější odpad v rámci litteringu (pohazování odpadu v přírodě). 
šroubykovyPokud je na kontejneru nápis kovové odpady, tak můžete šrouby odhodit do něj. Pokud je na kontejneru nápis kovové obaly, tak patří šrouby na sběrný dvůr nebo do výkupny.
tabletelektroRozbitý tablet byste měli, odevzdat v rámci zpětného odběru, do nádob na elektroodpady na ulicích nebo odvézt na sběrný dvůr.
talířezbytkovýTalíře z porcelánu, keramiky nebo varného skla patří do zbytkového odpadu. Kovové nebo plastové talíře můžete vytřídit do příslušných kontejnerů. Jakékoliv talíře ve velkém množství neváhejte odvézt na sběrný dvůr.
tamponyzbytkovýTampony a jiné hygienické pomůcky patří do zbytkového odpadu.
tampony odličovacízbytkovýTampony a jiné kosmetické pomůcky patří do zbytkového odpadu.
tapetypapír, zbytkový, objemnýOdřezky nepoužitých papírových tapet můžete vyhodit do papíru. Stržené tapety, tapety s lepidlem nebo tapety jiné než papírové patří v menším množství do zbytkového odpadu, ve větším pak na sběrný dvůr.
teflonové nádobíkovy, zbytkovýTeflonovou pánev a jiné nádobí můžete vyhodit do kontejneru na kovy nebo odvést na sběrný dvůr. Většinu tvoří kov a teflon na něm je jen povrchovou úpravou. Pokud byste se zbavovali pečící teflonové role nebo jiného výrobku čistě z teflonu, tak je odhoďte do zbytkového odpadu.
tejpyzbytkovýTejpy patří do zbytkového odpadu.
televizeelektroTelevizor je elektroodpadem, který se nevejde do kontejnerů na ulicích. Správným místem pro jeho odložení jsou sběrné dvory nebo prodejci elektra v rámci zpětného odběru.
temperyzbytkovýVyschlé tempery patří do zbytkového odpadu.
teploměrnebezpečný, elektro, zbytkovýLékařské teploměry lze odevzdat v lékárnách. Elektronické teploměry patří do kontejnerů na elektroodpad nebo je můžeme vrátit u prodejce v rámci zpětného odběru. Většina teploměrů už dnes rtuť neobsahuje a mohou tedy přijít do zbytkového odpadu. Staré rtuťové teploměry jsou nebezpečným odpadem a správným místem k jejich odložení je sběrný dvůr, nebo mobilní sběr nebezpečných odpadů.
termohrnekkovy, zbytkovýCelokovové termohrnky se sbírají společně s kovovým odpadem. Termohrnky z více materiálů jsou zbytkovým odpadem.
termopapírzbytkovýTermopapír je zvláštním druhem papíru. Původní druhy termopapíru obsahovaly bisfenol A, takže patřily do zbytkového odpadu. Dnes je použití BSA zakázáno, takže je možné je odkládat do nádob na papír. Abychom vzniku tohoto odpadu předešli, můžeme využívat účtenky elektronické.
termoskakovy, zbytkovýCelokovové termosky se sbírají společně s kovovým odpadem. Termosky z více materiálů jsou zbytkovým odpadem.
tetrapaknápojové kartonyTetrapak je jedním z výrobců nápojových kartonů. Mnoho lidí však tímto slovem nazývá obecně nápojové kartony.
textiltextilTextil je samostatným druhem odpadu, který je sbíraný zejména do kontejnerů na ulicích. Od roku 2025 budou mít obce povinnost zajistit jeho oddělený sběr.
tiskárnaelektroMenší tiskárny můžeme odložit do kontejnerů na elektroodpad. Ostatní tiskárny můžeme odevzdat v obchodech v rámci zpětného odběru nebo je zavézt na sběrný dvůr.
toaletní mísaobjemnýToaletní mísa je ukázkou odpadu objemného. Měli bychom ji zavézt na sběrný dvůr, případně odložit do velkokapacitního kontejneru na tento druh odpadu.
tonerelektroPrázdná tisková kazeta patří do sběrného dvoru, případně v rámci zpětného odběru ji lze odevzdat u některých prodejců. Originální tonery se mohou repasovat - plní se pak novým práškem. 
toustovačelektroToustovač je ukázkou elektroodpadu, který se vejde do kontejnerů na ulicích a ty jsou tak nejlepším místem k odložení tohoto odpadu. Lze je také odnést na sběrný dvůr nebo odevzdat v obchodě v rámci zpětného odběru.
tuba od zubní pasty, krémuplasty, kovy, zbytkovýZcela prázdné plastové tuby patří do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do zbytkového odpadu.
tuby od lékůplasty, kovy, zbytkový, nebezpečnýZcela prázdné plastové tuby patří do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do zbytkového odpadu. Tuby se zbytky léčiv patří do lékárny.
tužkyzbytkovýTužka je zbytkovým odpadem. Pokud ji chceme vyhodit, nelze ji vytřídit.
účtenkapapír, zbytkovýPapírové účtenky lze vytřídit společně s papírem. Pro předcházení tomuto druhu odpadu si u některých prodejců můžeme aktivovat elektronické zasílání účtenek. 
umakartstavebníUmakart je materiálově nevyužitelným odpadem. Vzniká jako stavební odpad zejména při rekonstrukcích panelákového jádra. Odvézt bychom jej měli na sběrný dvůr, který jej přijímá nebo si nechat přistavit velkokapacitní kontejner na stavební odpad. Odložení může být zpoplatněno.
umyvadloobjemnýUmyvadlo je objemným odpadem. Měli bychom jej zavézt na sběrný dvůr, případně odložit do velkokapacitního kontejneru na tento druh odpadu.
USB diskyelektroUSB disky jsou elektroodpadem. Můžeme je vyhodit do kontejnerů na elektroodpad na ulicích, odevzdat v rámci zpětného odběru v obchodech nebo odnést na sběrný dvůr. V každém případě bychom si měli dát pozor na uložená citlivá data.
vanaobjemný, kovyVana je objemným odpadem. Můžeme ji zavézt na sběrný dvůr nebo uložit do velkokapacitního kontejneru na objemný odpad. Kovové vany můžeme také zavézt do výkupny.
vanička hliníková od krmivakovyHliníkové vaničky jsou kovovým odpadem a společně s tímto druhem odpadu je tedy můžeme vytřídit do příslušných kontejnerů, odvézt na sběrný dvůr nebo do výkupny.
vánoční ozdobyzbytkový, bioodpadVětšina vánočních ozdob je zbytkovým odpadem. Slaměné vánoční ozdoby lze kompostovat nebo odkládat do kontejnerů na bioodpad.
vánoční světlaelektroSvětelné řetězy jsou elektroodpadem, který můžeme odložit do kontejnerů na ulicích. Případně je lze v rámci zpětného odběru vrátit u prodejce nebo odvézt na sběrný dvůr.
varná deskaelektroVarná deska je elektroodpadem, který se nevejde do kontejnerů na ulicích. Správným místem pro její odevzdání jsou sběrné dvory nebo prodejci elektra v rámci zpětného odběru.
varné sklozbytkovýVarné sklo je zvláštním druhem skla, které se taví při vyšších teplotách. Z toho důvodu nepatří do kontejnerů na sklo, ale do zbytkového odpadu.
vařečka dřevěnábioodpadDřevěná vařečka je biologicky rozložitelná, proto patří do nádob na bioodpad, do sběrného dvora, nebo do kompostárny. Může být též zařazena jako odpadní dřevo a předána k recyklaci.
vatazbytkovýVatu nelze třídit a patří do zbytkového odpadu.
vatové tyčinky do ušízbytkovýVatové tyčinky nelze třídit a patří do zbytkového odpadu.
vázyzbytkový, sklo, kovyU vázy záleží především na materiálu, ze kterého je vyrobena - vázy keramické, porcelánové nebo vyrobené z více materiálů patří do zbytkového odpadu. Jiné druhy váz patří do příslušných kontejnerů.
větrákyelektroMalý rozbitý větráček můžete odložit do kontejneru na elektroodpad na ulicích. Velký větrák bychom měli určitě odvézt na sběrný dvůr nebo k prodejci elektra a odevzdat v rámci zpětného odběru.
víčka od jogurtůkovy, plastyHliníková patří do kontejneru na kovy – nejlépe je vložit do hliníkové plechovky. Plastová lze nechat na kelímku a společně vytřídit do kontejneru na plasty. Hliníkové víčko od plastového poznáme nejlépe tak, že se po ohnutí nenarovná.
víčka od pet lahvíplastyVíčka jsou dnes upravena tak, aby na lahvi zůstávala. Nejlepší způsob jejich třídění je vyhodit víčka společně s lahví do příslušného kontejneru.
víčka od pivakovyKovové zátky, víčka a další kovové uzávěry je nejlepší třídit společně s kovovým odpadem do kontejnerů na ulicích.
víčka od zavařenin a kompotůkovyKovová víčka a další kovové uzávěry je nejlepší třídit společně s kovovým odpadem do kontejnerů na ulicích.
videokazety VHSzbytkovýVideokazety se skládají z více materiálů a jako takové jsou zbytkovým odpadem. Větší množství videokazet doporučujeme odvézt do sběrného dvora.
vinylové deskyzbytkovýVinylové desky jsou zbytkovým odpadem. Ve větším množství bychom je měli odnést na sběrný dvůr. Pokud však nejsou zničené, tak doporučujeme desky nejprve nabídnout k dalšímu využití. Papírový přebal od desek patří do papíru.
vlasyzbytkovýVlasy jsou odpadem, který nelze třídit - patří do zbytkového odpadu.
vlhčené ubrouskyzbytkovýVlhčené ubrousky jsou vyrobeny z netkané textilie, nebo taky z papíru. Použité patří tedy do zbytkového odpadu.
vložky dámskézbytkovýVložky a jiné hygienické pomůcky patří do zbytkového odpadu.
vosk ze svíčekzbytkovýSvíčky bychom se měli snažit využít. Pokud po nich přesto zbyde nějaký vosk, tak ten patří do zbytkového odpadu. Ojediněle lze natrefit na aktivitu, kde je například včelí vosk sbírán do zvláštních nádob.
voskový papírzbytkovýVoskový papír je zbytkovým odpadem, který nelze vytřídit.
vysavačelektroNefunkční ruční vysavač můžete odložit do kontejneru na elektroodpad na ulicích. Všechny vysavače pak můžete odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat v rámci zpětného odběru u prodejců elektra.
zapalovačzbytkový, nebezpečnýZapalovač, který nelze znovu naplnit nebo se jedná o jinak nefunkční zapalovač, je zbytkovým odpadem, pokud je zcela vyprázdněn. Zapalovač obsahující zbytky hořlavé náplně patří do nebezpečného odpadu nebo na sběrný dvůr
zářivkyelektroKe sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
zavařovací skleniceskloZavařovací sklenice jsou vhodným obalem pro opakované použití. Pokud se nerozbijí, tak mohou být vymývány a opětovně plněny. Když bychom se jich však chtěli zbavit, je správným místem pro jejich odložení kontejner na čiré sklo. Případně kontejner na sklo bez rozlišení barvy.
závěsy a záclonytextilČisté závěsy a záclony můžete odložit do kontejneru na textil.
zbranědalší odpadyLikvidace zbraní a střeliva podléhá Zákonu o zbraních. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn pouze stát. Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie.
zbytky jídlabioodpad, zbytkový, gastroodpadJídlo a zbytky z kuchyně rostlinného původu patří do bioodpadu. Jídlo s obsahem živočišných produktů patří do zbytkového odpadu. V případě restaurací je správnou kategorií pro tyto zbytky jídla popelnice na gastroodpad .
zeminastavebníHlína či zemina jsou stavební odpady. Je možné je využít bez problémů na vlastním pozemku. V ostatních případech je možné jí předat pouze firmám, které nakládají se stavebními odpady. Obvykle se vyžaduje osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, které musí původce zaplatit.
zkažené masozbytkový, gastroodpadJídlo s obsahem živočišných produktů patří do zbytkového odpadu. V případě restaurací je správnou kategorií pro tyto zbytky jídla popelnice na gastroodpad. 
zrcadlozbytkovýRozbitá zrcadla patří do zbytkového odpadu, větší zrcadla nebo větší množství je vhodné odvézt na sběrný dvůr.
zubní kartáčkyplasty, bioodpad, zbytkovýPlastové kartáčky můžete vytřídit do plastů, bambusové lze po odstřihnutí plastových štětin kompostovat. Kartáčky z bioplastu patří do zbytkového odpadu.
zubní pastaplasty, kovy, zbytkovýZcela prázdné plastové tuby patří do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do zbytkového odpadu. 
zvětšovací sklozbytkovýZvětšovací sklo (lupa) je obvykle vyrobeno kombinací plastu nebo kovu a skla. Patří tedy do zbytkového odpadu.
žaluziezbytkový, objemnýMalé žaluzie lze vyhodit do zbytkového odpadu. Větší žaluzie patří na sběrný dvůr. V případě, že by byly ještě použitelné, tak je vhodné je nejprve dále nabídnout.
žárovka halogenováelektroKe sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
žárovka LEDelektroKe sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
žárovka obyčejnáelektroKe sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
žárovka úspornáelektroKe sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
žebříkkovy, dřevoDřevěný žebřík bez kovových součástí je jednoznačně odpadním dřevem. Proto patří na sběrný dvůr. Kovový žebřík můžeme také odvézt do výkupny.
žehlicí prknokovy, objemnýŽehlící prkno je objemným odpadem, který se do běžné popelnice nevejde. Neuděláme chybu, pokud jej zavezeme na sběrný dvůr nebo odevzdáme v rámci mobilního svozu objemného odpadu. Kovovou konstrukci můžeme také odvézt do výkupny.
žehličkaelektroŽehlička je ukázkový případ drobného elektroodpadu, který lze vhodit do kontejnerů na elektroodpad na ulicích. Možnosti odevzdání v rámci zpětného odběru v obchodech nebo na sběrných dvorech zde zůstávají.
železokovyŽelezo a ocel jsou rozšířenými kovovými materiály, jejichž menší kusy můžeme odložit do kontejneru na kovy. Větší pak patří na sběrný dvůr nebo do výkupny.
židleobjemnýŽidle jsou objemným odpadem, který můžeme odvézt na sběrný dvůr nebo odevzdat v rámci jeho mobilního svozu. Kovové židle bychom mohli odvézt do výkupny.
žiletkyzbytkovýŽiletky jsou zbytkovým odpadem.

Tuto stránku jsme vytvořili místo původních častých dotazů, takže zkuste předmět, který hledáte zadat do políčka a možná Vám bude zodpovězen i dotaz k němu. Pokud zde odpověď nenaleznete, neváhejte nás s dotazem kontaktovat.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop