Nebezpečný odpad

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Rozhodně je neodkládejme do nádob na směsný odpad. Mezi nebezpečné odpady patří barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečnými vlastnostmi jsou: toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita, výbušnost, hořlavost, uvolňování toxických plynů a další podobné vlastnosti.

Nebezpečné odpady jsou jasně označeny ve vyhlášce č. 893/201621 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, dále odpad vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost (HP1 – HP15, viz nařízení 1357/2014/EU) a odpad, který je smíšen nebo znečištěn některým z uvedených odpadů.

Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, pokud je obcí organizován. Když si nevíme rady s nějakým prázdným obalem, podívejme se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit.

Povinnost zpětného odběru nepoužitelných léčiv od fyzických osob mají provozovatelé lékáren a to bezúplatně. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů v §88 a §89

Injekční jehly lékárny převzít nemusí. Převzít je nebo informovat o místě jejich možného vrácení by měl lékař, který léčbu s nimi předepsal. Od drogově závislých osob je přebírají obvykle terénní pracovníci speciálních podpůrných organizací.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop