Dotřiďování

Dotřiďovací linky mají za úkol upravit odpad svezený z kontejnerů do formy vhodné pro další zpracování, tj. do podoby druhotné suroviny. Dotřiďovací linky jsou zařízení, která jsou umístěná v halách a obvykle skládají z prostor pro příjem odpadů, vlastní technologie dotřídění (nejčastěji třídící kabina, dopravníky a lisy) a prostor pro skladování druhotných surovin. Dotřiďování probíhá nejčastěji ručně, pro přemisťování odpadů je nezbytná manipulační technika jako vysokozdvižné vozíky, nebo nakladače. Principem dotřiďování je zbavit odpady nežádoucích příměsí, které nesmí přijít do recyklačního procesu a odpady podrobněji dotřídit až na jednotlivé materiály podle požadavků zpracovatelů. Odpad, který není vhodný pro další zpracování se nazývá výmětem.

V ČR existuje asi 130 ručních dotřiďovacích třídicích linek na papír a plasty podobné technologické úrovně. V roce 2023 jsou již ve zkušebním i dvě automatizované dotřiďovací linky na plasty, kde velkou část práce zastanou automatické separátory. Dotřiďovací linky na sklo jsou z velké části automatizované, obsahují velké množství senzorů a separátorů. V ČR je jich v provozu 6. Kovy se obvykle dotřiďují ve výkupnách a kovošrotech, textil ve specializovaných třídírnách.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop