Stavební odpad

Odpad vzniklý během stavebních prací není komunálním odpadem a obec se o něj nemusí postarat, pokud nechce. O tom, jak ke stavebnímu odpadu přistupuje vaše obec se dozvíte z obecně závazné vyhlášky. Stavební odpad nepatří ani do běžné popelnice. Stavební odpad je nejčastěji tvořen stavební sutí, cihlami, betonem i nejrůznějšími odřezky tvárnic, obkladů či dlažeb. Dále sanitární keramikou, střešní krytinou, dřevem, sklem z oken, ale i odřezky fasádního polystyrenu či jiných izolačních materiálů. V menší míře pak mezi stavebními odpady najdeme odpady nebezpečné obsahující azbest, zbytky lepidel, pryskyřicí, či barev. Aby bylo možné stavební odpady v maximální možné míře využít a recyklovat, je třeba dbát na to, aby se jednotlivé materiály nemíchaly mezi sebou.

Sběrem a dalším nakládáním se stavebním odpadem se zabývají specializované firmy, které k tomuto účelu přistavují velkokapacitní kontejnery.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop