Ekodesign

Dalo by se říci, že obaly to nemají v poslední době jednoduché – jsou na ně kladeny stále nové a nové požadavky. Některé tyto požadavky primárně přicházejí v podobě směrnic EU, které jsou posléze implementovány do národních legislativ. Obal by měl umět lépe chránit výrobek, mělo by se s ním dobře manipulovat. Dále by měl spotřebitele natolik zaujmout, aby pomohl prodat výrobek. A v neposlední řadě by měl být navržen tak, aby byl tzv. udržitelný, a to jak při jeho výrobě, tak i ve chvíli, kdy již přestane plnit svoji funkci.

V souvislosti s udržitelností obalů hovoříme o ekodesignu, tedy o snaze konstruovat a optimalizovat výrobky a především obaly tak, aby co nejméně zatížily životní prostředí. S tím úzce souvisí dopad obalů na odpadové hospodářství.  Na to navazují změny ve strategiích firem s důrazem na úpravu výrobků a jejich obalů, změny ve výrobním procesu, používání takových obalových materiálů, které umožňují snadnou recyklaci nebo opakovatelné použití obalů.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop