Směsný odpad

Nebo také směsný komunální odpad (SKO) tvoří většinu komunálního odpadu, a to i přesto, že je definován jako zbytek po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Síť nádob na jeho sběr je vůbec nejrozšířenější. Jde převážně o plastové popelnice a kontejnery různých objemů převážně černé barvy. Někde je sbírán do kovových pozinkovaných popelnic a kontejnerů. Název sám evokuje, že se v tomto odpadu může objevit ledacos. Při poctivém třídění odpadu zjistíme, že sem patří například porcelán a keramika. Dále také odpady nepodléhající zpětnému odběru složené z více materiálů, které od sebe nejdou snadno oddělit a odpady silně znečištěné jinými látkami jiného než nebezpečného charakteru.

V souvislosti s tímto odpadem se můžeme setkat také s označením zbytkový odpad, které lépe vyjadřuje, že do těchto nádob patří pouze odpady, které nelze jinam vytřídit.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop