Zásady ochrany osobních údajů

GDPR a Cookies

Zásady zpracování osobních údajů a pravidla užívání webu jaktridit.cz (dále jen „web“ nebo „webové stránky“)

 1. Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem webových stránek jaktridit.cz je společnost EKO‑KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO‑KOM, a.s.“ nebo„správce“).
  • Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
  • Správce současně tímto informuje uživatele webu o zpracování osobních údajů a o právech, které uživatelé webu mají.
 2. Rozsah zpracovaných osobních údajů
  • Při vyplňování kontaktního formuláře a následnou archivaci zpracováváme Vaši e-mailovou adresu.
 3. Cookies
  • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Pokud chcete nastavit/upravit nebo zcela zablokovat ukládání jednotlivých cookies pro všechny weby, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním některých cookies však přijdete na našem webu o uváděné funkcionality popsané níže.
  • Souhlasem s ukládáním souborů cookies bez dalších úprav souhlasíte s uchováváním všech cookies uvedených níže. Technicky nutné cookies zajišťují základní funkčnost stránek a budeme je ukládat vždy na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu.
   Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit ZDE

   Technicky nutné

   Zdroj Životnost Účel
   EKO‑KOM Vetšina do zavření prohlížeče, ostatní max 1 rok. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Také ukládají požadavky na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů, nastavení upozornění, či nastavení jazyka stránky.

   Výkon

   Zdroj Životnost Účel
   Google Analytics 2 roky Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly: Google Analytics – monitorování návštěvy webových stránek. Informace vygenerované souborem cookies(s) o užívání stránky mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání našeho webu a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno níže nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce naší stránky. Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech našich webech, navštivte prosím tento odkaz. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde. Informace o cookies využívaných Google Analytics získáte tady.

   Marketing

   Zdroj Životnost Účel
   Vimeo.com 2 roky Na našem webu využíváme služeb serveru Vimeo.com, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na našem webu. Bližší informace o využívání cookies společností Vimeo.com, Inc. naleznete zde
   Youtube.com 2 roky Na našem webu využíváme služeb serveru Youtube.com poskytovanou společností Google, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na našem webu. Více naleznete zde
   Facebook SDK 5 let Na našem webu používáme Facebook pluginy Share a Like box pro zobrazení feedu příspěvků a možnost sdílení stránky v rámci Facebooku. Bližší informace o využívání cookies naleznete zde.
 4. Účel, doba a způsob zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje Vámi zadané přes kontaktní formulář zpracováváme během 7 pracovních dnů za účelem odpovědi na položený dotaz pověřenými zaměstnanci správce, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Po tomto zodpovězení je komunikace včetně e-mailu archivována po dobu max. jednoho roku pro interní vyhodnocení.
  • Veškeré osobní i jiné údaje budou zpracovávány správcem a v některých případech i ověřenými zpracovateli: manuálně (v listinné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky. Správce vás rovněž informuje, že je oprávněn dále předávat osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu v rámci zvláštního šetření podle obecně závazných právních předpisů.
 5. Příjemci osobních údajů
  • Společnost EKO‑KOM, a.s. využívá pro zpracování osobních údajů tyto příjemce – zpracovatele: Jiří Najfus, IČO: 876 72 782 – zpracovatel, který je správce webu a vykonává administrativní a technickou podporu při provozu webu a podpůrných aplikací.
 1. Práva a povinnosti subjektů údajů
  • Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO‑KOM, a.s. nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@ekokom.cz
  • Uživatel se zavazuje, že bude na webu uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné osobní údaje. Ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že došlo ke změně v jeho osobních údajích, musí tyto údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu přímo ve svém profilu na webu. V případě, že toto není možné, kontaktuje správce na gdpr@ekokom.cz
X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop