Gastroodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, restaurací a jídelen. Tedy zbytky jídla včetně masa, olejů a tuků. Tento odpad je sbírán do speciálních nádob, které využívají a jejich svoz hradí zejména gastroprovozy. Sběr a svoz gastroodpadu z domácností není v ČR zatím příliš rozšířený.

I u tohoto odpadu by mělo být naší snahou minimalizovat jeho vznik, o což se snaží řada projektů v čele s potravinovými bankami a jejich spoluprací s prodejci.

V domácnosti bychom se měli zaměřit na uvědomělé nakupování a odpovídající skladování potravin.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop