Naše aktivity

Tonda Obal

Program „Tonda Obal na cestách“ je nejstarším stále aktivním vzdělávacím projektem zaměřeným na třídění odpadu v České republice. Tento projekt oslovuje nejmladší generaci již od roku 1997. Maskot Tonda provádí děti světem tříděného odpadu na webových stránkách. Lektoři tohoto vzdělávacího programu navštěvují v průběhu školního roku základní školy po celé ČR. Od dubna do října se s Tondovým programem můžeme setkat i na nejrůznějších venkovních akcích.

Více informací získáte na stránkách projektu www.tonda-obal.cz

Brána recyklace

Tato putovní výstava ukazuje tradiční i umělecké výrobky vzniklé recyklací odpadu. V rámci expozice je možné se například posadit do barevného kontejneru, nebo třeba zjistit, jak vypadají regranuláty vyrobené z vytříděných plastů a další druhotné suroviny, které získáváme z vytříděných odpadů jejich recyklací.

Pořadatelé zejména z řady měst a obcí si mohou nakonfigurovat variantu, která se jim nejlépe vejde do zamýšlených prostor. Pro více informací o výstavě a její objednání navštivte web www.branarecyklace.cz

Třídění na sněhu

Ve volnočasových resortech v celé České republice najdete od roku 2020 unikátní tříkoše určené na třídění odpadů vyrobené z 97 % z recyklovaných plastů. Tyto koše jsou opatřeny víky, aby nebyl odpad znehodnocen, nebo rozfoukán do přírody. Třídit do nich lze použité plastové, papírové a kovové obaly.

Provozovatelé resortů zapojených do projektu Třídíme na sněhu tříděný odpad pravidelně svážejí do větších kontejnerů a dávají tak odpadu šanci na další život.

Součástí projektu jsou edukativně-osvětové akce, které probíhají v areálech během zimní sezóny. Malí i velcí si mohou vyzkoušet různé sportovní aktivity a ověřit své znalosti v „třídicích kvízech“. Za odměnu mohou získat různé ceny, třeba ty vyrobené z recyklovaného plastového odpadu.

Více informací o projektu získáte na webu  www.tridimenasnehu.cz

Třídění v přírodě

Tento projekt je „letní verzí“ projektu Třídíme na sněhu, probíhá od května do konce září, tedy v turistické sezóně.
Cílem je umožnit třídit odpad lidem, kteří tráví čas ve volnočasových horských areálech a na přilehlých turistických trasách. Odpad z třikošů je svážen k recyklaci.
V rámci projektu probíhají osvětové akce, zábavné edukačně-sportovní aktivity i soutěže o ceny.

Více informací o tomto projektu získáte na webových stránkách www.samosebou.cz

Čistý festival

Je unikátní projekt, který od roku 2008 zajišťuje třídění odpadů a recyklovanou zábavu na vybraných českých festivalech a majálesech. Každý rok motivujeme stovky tisíc návštěvníků k třídění. Zapojené akce jsou tak barevnější, čistější a zábavnější.

Každoročně jsou díky společnému úsilí z festivalových areálů dopraveny na třídicí linky tisíce tun odpadu, který putuje k recyklaci

V rámci festivalů se mohou návštěvníci zastavit na stánku Čistého festivalu, kde mohou za vytříděné odpady či správné odpovědi v třídicích kvízech získat praktické odměny v podobě cen s podílem recyklátu nebo si vyrobit něco v „upcyklační dílně Třídílně“.

Více informací o tomto projektu získáte na webových stránkách www.cistyfestival.cz

Čistou přírodou

Osvětový projekt je zaměřený na prevenci litteringu odpadu a na důležitost třídění odpadu, ať jsme kdekoli – tedy i v přírodě.
Bezplatný online průvodce přináší každoročně tipy na nové turistické trasy s vyznačenými místy, kde je možné třídit odpady.

Více informací o tomto projektu získáte na webových stránkách prirodou.samosebou.cz

Kam třídit

Online mapa a bezplatná mobilní aplikace prozradí, kam a jak třídit obalový odpad. Každý, kdo se zaregistruje, má možnost do mapy přidávat sběrná místa, upravovat jejich polohu či doplňovat druhy odpadu, které je možné na konkrétním místě třídit.
Cílem je postupně zmapovat pokrytí sběrnými nádobami na odpad na území celé ČR.
Každý z nás má možnost se aktivně podílet na její tvorbě a správě.

Na online mapu se můžete podívat nebo mobilní aplikaci Kam třídit stáhnout na kamtridit.cz/zapojtese

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop