Systém EKO-KOM

Společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje systém zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Jedná se o systém rozšířené zodpovědnosti výrobců (EPR), kde společnost EKO‑KOM, a.s. pomáhá plnit svým klientům povinnosti vycházející ze zákona o Obalech. Obce a města ČR jsou hlavními partnery systému. V rámci svých činností provozují obecní systémy nakládání s komunálními odpady (tj. shromažďování, sběr, svoz, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů včetně obalů).

Schéma systému EKO‑KOM

Věděli jste, že
  • společnost EKO-KOM, a.s.

    • se věnuje rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů v ČR již od roku 1997
    • nevytváří zisk, protože jejím cílem je plnění povinností vyplývajících ze zákona o obalech za své klienty a nikoliv vytváření zisku
    • musí ke všem klientům a obcím přistupovat stejně
X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop