Recyklovatelnost obalů

recyklace, tedy materiálové využití odpadu, má řadu podmínek, které by měl obalový odpad splňovat. Existují určité vlastnosti obalů ovlivňující jejich recyklovatelnost  a ty mohou komplikovat jejich další zpracování.

 

Technologie na recyklaci v ČR:

Recyklace je globální záležitost, jednotlivé státy obvykle nemají technologie na recyklaci všeho, co vyprodukují.

 • V ČR máme dostatek kapacit na zpracování skla, nápojových kartonů a kovů.
 • Papír a plasty se z velké části recyklují v zahraničí
 • Plasty se v ČR zejména drtí a čistí, v menší míře se regranulují a poté následuje export.
 • V ČR jsou provozovány technologie na recyklaci PET, fólií, EPS
 • Na dobré úrovni je zpracování směsných plastů.

 

Podmínky recyklovatelnosti* odpadů

* Pojem „recyklovatelnost“ jako takový neexistuje, nicméně používá se pro naznačení možnosti recyklace odpadu.

 • množství materiálu – vyplatí se investovat do technologií na jeho recyklaci
 • hodnota materiálu – musí se ekonomicky vyplatit ho recyklovat
 • vlastnosti materiálu – recyklace musí být levná, tj. nenáročná na energie
 • složení materiálu – materiál nesmí obsahovat složky, které technicky brání recyklaci.

 

Faktory ovlivňující recyklovatelnost lze rozdělit na primární (dané strukturou výrobku) a sekundární (ovlivněna řetězcem od spotřebitele ke zpracovateli).

 

Primární faktory:

 • Obecně problematické materiály: PVC, polykarbonáty, POM, PS, bioplasty…
 • Kombinace materiálů: laminování, obal x víčko, směsi materiálů
 • Přidávání aditiv: různé blokátory apod.
 • Nevhodné etikety – sleeves…
 • Vysoká míra potisku, nevhodné barvy potisku: minerální oleje, nebezpečné látky apod.
 • Probarvenost ve hmotě
 • Materiály „lepící“ zbytky potravin
 • Zpracování odpadů z obalů je vždy pozadu za vývojem obalů.

 

Sekundární faktory:

 • Zbytky potravin v obalech zvyšují nároky na praní odpadů, zvyšují pravděpodobnost vzniku plísní
 • Zbytky obsahu ovlivňující recyklaci – chemické látky.
 • Kontaminace v kontejneru, svozovém vozidle, při skladování, přepravě – organické a minerální nečistoty.
 • Neobvyklý materiál: jeho výskyt je tak malý, že se ekonomicky nevyplatí se s ním zabývat…
 • Špatně rozlišitelný (snadno zaměnitelný) materiál…
 • Organizační a ekonomické podmínky dotřiďovací linky, poptávka.

 

Pokud je to pro Vás z hlediska výrobní technologie, strategie firmy i marketingu možné, zkuste při navrhování nových obalů zohlednit tato doporučení:

 • Používat běžné masově se vyskytující a snadno recyklovatelné materiály – PE, PP, PET, papír, sklo…
 • Potravinu balit do jednoduchého, tenkého materiálu (PE, Al…)
 • Nekombinovat materiály mezi sebou.
 • Omezit kompozitní materiály, směsi materiálů, probarvené materiály.
 • Omezit aditiva v obalech.
 • Omezit potisk, pro potisk používat ekologické materiály.
 • Výrazně značit materiál výrobku (to usnadní jeho dotřídění).
 • Informovat o správné manipulaci s použitým obalem.

 

Technologie a podmínky pro recyklaci odpadů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způsoby dosud obtížně recyklovatelných odpadů.

 

Uvědomte si, prosím, již při vývoji a designování obalu, že musí co nejjednodušeji projít uvedenými fázemi od třídění spotřebitelem, přes dotřídění na třídící lince až po recyklaci zpracovatelem. Můžete tak vytvořit obal šetrnější k životnímu prostředí.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop