Potravinové odpady

Potraviny s prošlou lhůtou spotřeby či trvanlivosti, ale také potraviny, které nebyly správně skladovány, tvoří největší složku potravinových odpadů. Prevenci „food waste“ může každý z nás podpořit zodpovědným chováním, a to jak při plánování nákupu, vlastním nakupování, nebo při skladování potravin. Odpady z potravin bychom měli rozdělovat podle původu. Zatímco odpady rostlinného původu jsou biologicky rozložitelným odpadem a jeho sběr by měl být možný ve všech obcích ČR, odpady živočišného původu se nazývají gastroodpadem a většina domácností je zatím nemá možnost třídit. Stávají se tak často součástí směsného komunálního odpadu. Postupně vznikají specializované bioplynové stanice, které zpracování gastroodpadu umožňují.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop