Domovní odpady

Pojem „domovní odpad“ není zaveden zákonem ani jinou normou. V praxi se ale běžně používá pro označení odpadů, které vznikají v domácnostech. Domovní odpad v sobě zahrnuje využitelné složky, jako jsou třeba papír, kovy, textil, plasty či sklo a bioodpad. Další důležitou složkou domovních odpadů jsou ty s nebezpečnými vlastnostmi, s těmi se musí nakládat obzvlášť obezřetně. V domácnostech vznikají i další druhy odpadů, o které se musí obec postarat, zejména – objemný odpad, použité výrobky podléhající zpětnému odběru apod. Legislativa navíc určuje, které druhy odpadů se musí v obci sbírat odděleně. Třídění odpadů tak není jen třídění využitelných složek, ale všech odpadů tvořících dohromady domovní odpad. Zbytek, který vznikne po vytřídění výše uvedeného je tzv. směsný (zbytkový) komunální odpad, který by měl být tvořen již jen nevyužitelnými materiály.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop