Další druhy odpadů

Jedním z prováděcích předpisů zákona o odpadech, je tzv. Katalog odpadů, který obsahuje stovky odpadů vznikajících lidskou činností. Právě podle činností jsou odpady rozděleny do 20ti skupin, přičemž komunální odpady jsou uvedeny právě ve skupině 20. Každý druh odpadu má svoje šestimístné katalogové číslo – pod těmito čísly se odpady evidují. Zde uvádíme příklady dalších odpadů, které nevznikají ani v domácnostech, ani provozem obcí. Významnými skupinami odpadů jsou odpady z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, stavební a demoliční odpad, odpady z těžby, výroby elektřiny, plynu a tepla, dopravy a skladování nebo odpady ze zdravotnictví.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop