Stavební a demoliční odpady

Toto je skupina odpadů, kterých ročně vzniká vůbec nejvíce. Ať se jedná o liniové stavby silnic a železnic nebo o stavby domů, kanceláří, průmyslových či jiných objektů. Zároveň lze však u tohoto druhu odpadu dosáhnout vysoké míry recyklace a přímo na staveništích se s úpravou nebo bez ní tento odpad opětovně využívá. Při stavbě a rekonstrukci nemovitostí mohou i občanům vznikat stavební odpady. Je dobré si uvědomit, že tyto odpady nejsou komunálními a obec nemá povinnost se o ně postarat. Přesto většina obcí raději povolí odkládání omezeného množství ve sběrných dvorech, než aby z tohoto odpadu vznikaly černé skládky. Pokud víme, že vyprodukujeme větší množství tohoto odpadu, je správné si na vlastní náklady objednat velkokapacitní kontejner a jeho odvoz.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop