Barevné kontejnery

V ČR se pro třídění odpadů nejčastěji používají barevné kontejnery a popelnice. Kontejnery a menší nádoby můžou mít různé barvy i provedení. Nejčastěji se používají plastové kontejnery a popelnice s kolečky a odklápěcím víkem, dále sklolaminátové kontejnery tvarem připomínající zvony, v centrech měst často naleznete podzemní a polopodzemní kontejnery. Plastové kontejnery mají nejčastěji objem 1100 litrů, sklolaminátové zvony mohou mít objem větší, až 5000 litrů, podobné je to i u podzemních kontejnerů. Naopak kovové kontejnery, které se používají pro přepravu tříděných odpadů, nebo pro objemné odpady, dosahují objemu až 40 000 litrů.

O tom, jaké nádoby se použijí, rozhoduje obec ve spolupráci se svozovou firmou. Pro jednotlivé typy kontejnerů se totiž používají odlišná svozová vozidla. Kontejnery s kolečky a odklápěcím víkem se vysypávají horní částí kontejneru, pro jejich obsluhu se používají klasická popelářská vozidla. Zvony a podzemní kontejnery se musí při vysypávání zvednout do výšky a vyprazdňují se otevřením dna. K tomu je zapotřebí vozidla s hydraulickou rukou a velkým kovovým kontejnerem.

Barvy popelnic a kontejnerů se v ČR využívají pro usnadnění orientace při třídění odpadu. Obvykle platí, že černá barva se používá pro směsný komunální odpad, žlutá pro plasty, modrá pro papír, zelená a bílá na sklo. Šedá obvykle označuje sběr kovů, oranžová barva je spojena s nápojovými kartony, hnědé popelnice jsou na bioodpad či gastroodpad a červené na elektroodpad. Toto rozlišení platí na většině území ČR. Ovšem dochází k místním výjimkám, a proto bychom měli vždy sledovat i doplňkové samolepky na nádobách.

Kontejnery a popelnice volně přístupné na ulicích jsou určeny pouze pro občany a představují hlavní způsob sběru komunálního odpadu. Živnostníci, firmy, ale i jiné instituce je mohou využívat pouze v případě, že jim to obec na základě uzavřené smlouvy dovolí.

Najít nejbližší místo s barevnými kontejnery můžeme kdykoliv díky aplikaci a webu kamtridit.cz

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop