Svoz odpadů

Svoz, přesněji sběr, odpadů je dalším krokem odpadového koloběhu, který následuje po odložení odpadů na příslušná místa (popelnice, kontejnery, pytle, sběrné dvory…). Doprava má v celém procesu třídění a recyklace nezastupitelnou roli.

Svoz zajišťují svozové firmy, které musí být vybaveny potřebnou technikou a musí disponovat oprávněním pro nakládání s odpady. Nikdo nesmí odpady předat firmě, která toto oprávnění nemá.

Pořízení svozových vozidel je nákladné a u některých svozových firem by bylo nehospodárné mít speciální vozidla pro každou komoditu. Na jiné směně nebo jiný den tedy může stejné vozidlo svážet jiný druh odpadu.

Svozové trasy se snaží svozové firmy optimalizovat a nastavují tak společně s obcemi potřebnou frekvenci svozů odpovídající objemu nádob a množství odpadů.

Svozová vozidla pro komunální odpad dělíme na dva základní typy. S otevřenou korbou bez lisu, vhodná zejména pro svoz skla, a vozidla se zadním výsypem, která jsou vybavena hydraulickými lisy.

Povinností svozových společností je nemíchat svážené odpady. Více komodit najednou je tak možné převážet pouze automobily s dělící příčkou.

Dalším typem svozových vozidel jsou automobily pro svoz velkokapacitních kontejnerů.

Veškeré automobily provádějící svoz odpadů musí odpady zabezpečit před jejich únikem, např. sítí, která zakrývá kontejner. Pro převoz nebezpečných odpadů platí přísná pravidla a takový převoz musí být dopředu nahlášen prostřednictvím elektronického systému krajskému úřadu a vozidlo musí vyhovovat mezinárodní úpravě ADR.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop