3

Je to jenom módní výstřelek, který pomine

Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a  třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský), dále zpracovával. Především na vesnicích se málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo se vše od skořápek až po slupky od brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.

Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových soutěží na školách, kde se sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli setkat s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali setkávat v devadesátých letech. Již deset let máme možnost třídit do barevných kontejnerů. Systém třídění odpadů v ČR je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně a pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.

Každým rokem roste produkce odpadů a je třeba zajistit aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly. Navíc každým rokem musí Česká republika plnit recyklační procenta daná EU. Veškeré povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona o odpadech.