Energetické využití

Spalitelné odpady v sobě ukrývají energii, která může být dále využita ve specializovaných zařízeních. Množství energie, které se při spalování uvolní, se nazývá výhřevnost. Výhřevnost se počítá pro suchý odpad a jako hraniční hodnota pro energetické využití byla stanovena hodnota 6,5MJ/kg. Odpad převyšující tuto hodnotu nesmí být od roku 2030 skládkován a musí být využíván právě energeticky. Zařízeními pro energetické využití odpadu jsou spalovny komunálních odpadů (ZEVO), cementárny a další podniky přizpůsobené na využití tuhých alternativních paliv (TAP).

V domácích topeništích ani jinde odpady spalovat nesmíme!!!!!

Energetické využívání odpadu je dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. povoleno pouze ve stacionárních zařízeních na základě povolení vydávaného Krajským úřadem a při dodržování dalších právních a provozních předpisů.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop