ZEVO

Zařízení pro energetické využití odpadu jsou konstruována za účelem snížení objemu a hmotnosti převážně komunálních odpadů. Při spalování se odpad hygienizuje, sníží se zásadně objem a hmotnost a v následných procesech se zachytí a stabilizují nebezpečné látky, které jsou v odpadech obsažené. Uvolněná energie slouží k ohřevu vody, výrobě páry a elektrické energie pro domácnosti i průmysl. Dalšími výstupy jsou struska, kovový šrot magneticky odseparovaný od strusky, v některých případech i barevné kovy. Struska neobsahuje nebezpečné látky a ukládá se na skládky, kovy se předávají k recyklaci. Nebezpečné látky, které se zachytí při čištění spalin, se odvážejí na skládky nebezpečných odpadů. Složení spalin vypouštěných z komína je neustále monitorováno a musí splňovat přísné limity.

V České republice se v současné době nacházejí čtyři zařízení pro energetické využití odpadu. Jsou to SAKO Brno, ZEVO Malešice, TERMIZO Liberec a ZEVO Chotíkov.

Věděli jste, že
 • Při spalování odpadu v ZEVO platí

  • Výhřevnost SKO je cca 10 MJ/kg, což odpovídá hnědému uhlí
  • Teplota spalování se obvykle pohybuje kolem 900°C
  • Díky spalování dochází k redukci hmotnosti odpadu až na 1/4.
  • Díky spalování dochází k redukci objemu odpadu až na 1/10.
  • K čištění spalin se využívá čpavková voda, drcený vápenec, aktivní uhlí plus další látky a filtry.
  • Limity látek znečišťující ovzduší jsou nastaveny tak přísně, že některé spalovny fungují jako čističky vzduchu
  • Na komínech všech ZEVO dochází ke kontinuálnímu měření exhalací.
X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop