Komunální odpady

Přesto, že tyto odpady tvoří v ČR asi jen 10 % všech produkovaných odpadů, na těchto stránkách se zaměřujeme právě na ně. Množství vznikajícího komunálního odpadu můžeme jako občané totiž nejlépe ovlivnit. Komunálním odpadem jsou označovány odpady vznikající na území obce. Kromě odpadů z domácností do nich zařazujeme další odpady z fungování obcí – jako jsou odpady z úřadů, odpady z údržby veřejných prostranství (z pouličních košů, uliční smetky, odpady z péče o veřejnou zeleň). Původcem těchto odpadů je obec a má povinnost se o ně postarat (systém jejich sběru pak nastavuje nejčastěji obecní vyhláškou). Při vykazování jsou do skupiny komunálních odpadů zařazovány i živnostenské odpady (odpady podobné odpadům komunálním), jejich původcem jsou však podnikatelé.

Nezaměňujte pojem komunální odpad s pojmem směsný komunální odpad (SKO). Směsný komunální odpad je ve skutečnosti jen částí odpadů komunálních.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop