Živnostenské odpady

Živnostenské odpady nejsou definované v zákoně. Obvykle jsou jimi myšleny nevýrobní odpady produkované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami v rámci jejich podnikatelské činnosti (odpady z kanceláří).

Tyto odpady jsou v Katalogu odpadů zařazeny do skupiny 20, tedy součástí odpadů komunálních (jako odpady podobné odpadům komunálním). Původcem je však podnikatel, který je povinen tyto odpady třídit podle § 62 odst. 1 zákona 541/2020 Sb. způsobem podobným, jako v domácnosti.

Některé obce nabízejí podnikatelům možnost zapojení se do obecního systému nakládání s tříděným odpadem na základě uzavřené smlouvy. Pokud obec toto zapojení nenabízí nebo podnikatel nemá uzavřenou smlouvu s obcí, nesmí využívat systém tříděného sběru určený občanům.

Pomoc s tříděným sběrem těchto odpadů nabízí projekt Zodpovědná firma. V rámci tohoto projektu lze zdarma získat samolepky a další materiály k nastavení třídění v kancelářích.

Věděli jste, že
  • Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba má povinnost

    • umožnit třídit odpad zaměstnancům
    • umožnit třídit odpad návštěvníkům provozovny

    v minimálním rozsahu plasty, papír, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop