Recyklace a využití textilu

Část sesbíraného textilu, obuvi, hraček a podobných odpadů se využije v rámci charitativních projektů ať už v rámci ČR nebo v cizině. Sběrový textil nevhodný pro charitu je určený k recyklaci nebo energetickému využití. Používá se při výrobě hadrů, izolací, ale i speciálního papíru s vysokou pevností.

Název společnosti Způsob využití sesbíraného textilu Spolupracující organizace Webové stránky společnosti s dalšími informacemi, mapami kontejnerů a podobně.
Potex Oblečení do různých organizací, zbytek do třídíren Naděje, Centrum sociálních služeb Praha, Progressive, Sananim, COMEBACK https://www.potex.cz/
Dimatex Čistící hadry, textilní kompozit Retextil (nejen na městský mobiliář) ČČK ČR, Charita ČR, SOS dětské vesničky, Naděje a jiné https://www.dimatex.cz/
Textileco Oděvy k dalšímu nošení; průmyslové zpracování (rozřezání, rocupování, příměs do kartonů); termické zhodnocení (palivo v elektrárnách = 1kg má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí) UNICEF Česká republika, Lékaři bez hranic a Nadaci SOVA https://textil-eco.cz/
Helptex Prodání jako surovinu; použitelné kusy potřebným; zbytek recyklace Dětské krizové centrum https://www.helptex.cz/
Diakonie Broumouv Materiální pomoc nejen v ČR (východní Evropa, Afrika); recyklace; poškozené věci končí na skládce (kabáty apod.) https://diakoniebroumov.org/
KlokTex Materiální podpora Fond ohrožených dětí Klokánek; SOS dětské vesničky; DEBRA; NADACE KRÁSA POMOCI; Naděje – pomoc lidem v nouzi; Vyšší Hrádek – poskytování sociálních služeb; Ráček Rakovník – domov pro handicapované; Český červený kříž; Oblastní charita Třebíč; Diecézní charita Brno; https://www.kloktex.cz/
Coretex CZ SE Následná recyklace (výroba koberců, izolací, čistících textílií…); secondhand (5-8%); likvidace ve spalovně Český červený kříž https://www.textileco.cz/
FCC Další používání a nošení (50%); materiálová recyklace (pomůcky pro úklid, opětovné použití v textilním průmyslu); zdroj energie Diecézní charita Brno, ADRA https://www.fcc-group.eu/
Marius Pedersen Diecézní katolická charita Hradec Králové https://www.mariuspedersen.cz/

Tato tabulka uvádí orientační přehled firem, které se sběrem textilu v ČR prostřednictvím kontejnerů zabývají. Uvedené informace pocházejí z jejich webových stránek. Pokud naleznete nepřesnosti nebo máte pocit, že bychom měli nějakou firmu doplnit, neváhejte nás kontaktovat.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop