Černé skládky

Tento způsob zbavování se odpadu je nelegální a hrozí za něj vysoké pokuty. Za černou skládku lze považovat jakékoliv odkládání odpadu na místa, která pro ně nejsou určena. Za odstranění černých skládek je zodpovědný majitel pozemku, na kterém skládka vznikla. Nicméně za vznik černé skládky jsou vždy zodpovědní konkrétní neukáznění občané.

Úklidem černých skládek se zabývají zejména obce a správci pozemků jako jsou lesy, komunikace, a řeky. V poslední době vzniká řada dobrovolnických iniciativ, jako například Ukliďme Česko nebo Trash hero. Hlavně jejich zásluhou dochází k čištění veřejného prostranství, a to jak od černých skládek, tak i takzvaného litteringu (pohazování odpadu).

Na jedné černé skládce dokonce začíná i netradiční dětská filmová pohádka. Kuky se vrací (2010) nebo večerníček Krysáci (2008).

Věděli jste, že
  • Nejvíce kusů pohozeného odpadu tvoří nedopalky od cigaret.

    Objemem je nejvíce pohozeného odpadu z plastů.

    Hmotnostně tvoří většinu „nepořádku“ odpad ze skla.

    Littering nemusí být jen úmyslně pohozený odpad, ale spadá do něj i odvátý odpad z kontejnerů, aut či skládek.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop