Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka je obalový materiál skládající se z několika papírových vrstev. Díky kombinaci použitých papírů počtu a druhu vrstev existuje několik set různých variant vlnitých lepenek. Vlnitá lepenka se využívá zejména pro výrobu krabic a proložek. Individuální volbou druhu lepenky a snadným formátováním přesně pro potřeby konkrétního využití vznikají na celém světě miliony druhů lepenkových obalů, které řadí vlnitou lepenku na první místo mezi skupinovými obaly. Další její výhodou je původ papíru, který je ve většině případů s certifikací FSC nebo vzniklý recyklací.

Základní parametry vlnitých lepenek jsou následující

 Z kolika vrstev papíru se lepenka skládá. Volba druhu papíru (suroviny, výrobní proces, výsledná gramáž) a jeho umístění ovlivňují pevnost lepenky. Nejčastější vlnité lepenky mají 3-5 vrstev, ty jsou také zastoupeny v našem vzorníku. Krabice pro průmyslové díly s nejvyššími požadavky na ochranu a nosnost se vyrábí i z lepenky sedmivrstvé. Jako proložky se pak mohou vyrábět i lepenky s devíti, jedenácti a teoreticky i více vrstvami.

 

 Typy vln se značí písmeny, která určují délku a výšku vlny G, F, E, D, B, C, A, K (od nejmenších po největší). Jednotliví výrobci pak využívají svá další označení pro vlny podobné těmto základním. U pěti a vícevrstvých lepenek dochází k různým kombinacím a ve vzorníku se tak setkáme s vlnami EE, ES, EB a CB. Výběr vln má zásadní roli na pevnost obalu – chrání proti proražení a brání deformaci zejména při stohování.

 

 Míra využití recyklovaných papírových vláken při výrobě konkrétní lepenky. K výrobě lepenek se využívají základní druhy papíru, které se liší svými vlastnostmi, ale také mírou využití recyklovaných vláken.

 

 

Rozeznáváme:

Vnější (krycí) papíry

  • Kraftliner – vyrobený ze sulfátové buničiny (min. 80%), je relativně odolný proti deformacím, proražení i vlivům vnějšího prostředí, jako je například vlhkost nebo chlad.
  • Testliner –  až 100% recyklovaný papír vhodný pro méně náročná využití, nižší odolnost je vyvážena nižší cenou a vnímáním lepenky jako více ekologickou variantu. Samotný testliner se vyrábí v kvalitách 1-4 a nižší kvalita se využívá i pro výrobu vnitřních vrstev lepenek.

 

Vnitřní papíry

  • Halbzellstoff (Polobuničina) – papír vyrobený z dřevěných vláken využívaný pro aplikace nejnáročnější na kvalitu lepenky.
  • Wellenstoff – papír, který může obsahovat primární i recyklovaná vlákna. Na sběrový papír jsou však kladeny vyšší nároky na jeho kvalitu.
  • Schrenz (Šedák) – recyklovaný papír nízké kvality využívaný zejména jako vnitřní krycí vrstva oddělující vlny.

V našem vzorníku naleznete záměrně lepenky s podílem recyklovaných vláken od 0% do 100% a můžete tak lepenky a jejich využití vzájemně porovnat. Celkový podíl recyklátu v lepence je dán právě druhy využitých papírů a jejich hmotností.

 

Ukazuje hmotnost lepenky na metr čtverečný. Plošná hmotnost lepenek se odráží ve finální hmotnosti lepenkových obalů. Rozdíl v hmotnosti je pro spotřebitele kupující jeden kus zboží celkem zanedbatelný, ale pro výrobce produkujícího statisíce, miliony nebo vyšší řády kusů je každý gram významný ať už z pohledu platby za obaly nebo z pohledu logistiky.

 

Při návrhu správného lepenkového obalu je tedy potřeba brát v potaz velkou řadu faktorů ovlivňujících finální výsledek. Firmy zabývající se výrobou obalů z lepenky naštěstí mají dostatečné zkušenosti se svými obaly a jsou připraveny zákazníkům poradit.

Za pomoc při výrobě tohoto vzorníku děkujeme firmám

THIMM

 

 

a firmě Smurfit Kappa

 

 

Tyto firmy poskytly vzorky lepenek ve vzorníku.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop