Papír a Nápojové kartony

1. Dřevní hmota pro výrobu papíru

Dřevo je výchozí materiál pro výrobu papíru. Z rozemletého dřeva se vyrábí buničina, jejíž vlákna se využívají jako hlavní stavební prvek nových papírů. Pro výrobu dřeva se hlavně dřevo jehličňanů, jehož vlákna jsou delší.

2. Rozvlákněný papír

Přetříděný papír z třídící linky se v papírnách nejprve rozvlákní. Míchá se s vlažnou vodou, aby se oddělila jednotlivá papírová vlákna, ale také, aby se uvolnily nečistoty jako sponky, plasty, pásky a další materiály. Vyčištěná vodolátka se skladuje v zásobnících a dále se využívá při výrobě recyklovaných papírů. Hmota nanášená na síta obsahuje 96-99% vody.

3. Toaletní papír

Toaletní papír je ukázkou typického recyklovaného papíru. Je vyráběn z kvalitnějších papírových vláken. Struktura na povrchu je vytvářena pro zvětšení povrchu a zvýšení nasákavosti.

 

4. Balicí papír

Balicí papír je další ukázkou recyklovaného papíru. Tento je vyrobený recyklací papírové části nápojových kartonů.

5. Propiska ze zbytků z NK, papírové tužky a pastelky

Po využití papíru z nápojových kartonů v papírnách slouží nejčastěji zbylá směs polyetylenu a případně i hliníku jako palivo v cementárnách. Lze ovšem využít například i k výrobě dalších produktů – propiska vyrobená v Itálii.

6. Nesložené nápojové kartony (aseptický a neaseptický)

Nápojový karton se na balící linku dováží v rolích, díky tomu je zajištěna maximální logistická úspora. Plní se současně se skládáním. Většina obalu (75%) je papír tvořící nosnou konstrukci. Aseptický obal má lepší bariérové vlastnosti a nabízí tak delší trvanlivost zboží.

7. Nápojové kartony

Nápojové kartony jsou využívány nejčastěji pro balení nesycených nealkoholických nápojů. Typickými obaly jsou pro mléka, smetany, džusy, ale i omáčky a protlaky. Nápojový karton je ideální obal z pohledu logistiky – díky jeho hranatému tvaru se na paletu vejde velké množství balení a „nevozí se vzduch“. Při třídění je vhodné prázdný nápojový karton rozložit a zploštit či sešlápnout.

8. Papírenská síta

Papírenská síta se využívají při výrobě papíru, slouží k odvodňování papíroviny a formování papíru na papírenském stroji.

9. Zbytky po rozvláknění papíru

Sponky, lepicí pásky, folie a další nepapírové složky se z kašovité hmoty rozvlákněného papíru odebírají na několika místech pomocí různě hustých sít. Z nichž první je na dně tampely (nádrže kde dochází k rozvláknění)..

10. Výrobky z recyklovaného papíru

Z recyklovaného papíru se vyrábí řada dalších papírů každodenní potřeby.

11. Umělý sníh

Tento vzorek nesouvisí s recyklací jako takovou, ale jedná se o zvláštnost, kde je využíváno suchého rozvláknění. S tímto umělým sněhem se můžete setkat i v řadě amerických filmů a seriálů (Harry Potter, Pán prstenů, Hra o trůny).

12. Nasávaná kartonáž

Nasávaná kartonáž může být tvořena papírovými vlákny nižší kvality. Jedná se o velké množství vláken papíru nad sebou. Při výrobě lze velmi dobře tvarovat pomocí forem, na které jsou vlákna nanesena a podtlakem odčerpána voda. Je oblíbená pro své vlastnosti proti mechanickému poškození.

13. Tepelná izolace

Papírová izolace se vyrábí suchým rozvlákněním vytříděného papíru (zejména novin). Do směsi se přidají přísady pro zlepšení vlastností (např. nehořlavost). Zároveň slouží i jako zvuková izolace.

 

 

14. Silniční vlákna

Granulát pro silniční stavitelství je používá jako přísada pro stabilizaci asfaltových směsí. Základem tohoto výrobku jsou recyklovaná papírová vlákna.

15. Vlnitá lepenka

Tento obalový materiál se skládá z několika papírových vrstev díky kombinaci použitých papírů, počtu a druhu vrstev, existuje několik set různých variant vlnitých lepenek. Vlnitá lepenka se využívá zejména pro výrobu krabic a proložek. Individuální volbou druhu lepenky a snadným formátováním přesně pro potřeby konkrétního využití vznikají na celém světě miliony druhů lepenkových obalů, které řadí vlnitou lepenku na první místo mezi skupinovými obaly. Další její výhodou je původ papíru, který je ve většině případů s certifikací FSC nebo vzniklý recyklací. Více informací o vlnité lepence.

16. Hladká lepenka a další recyklované papíry

Hladká lepenka, ale i grafické papíry jsou dalším recyklovaným výrobkem z papíru. Hladká lepenka se využívá pro výrobu krabic a dalších obalů, ale i knižních desek, pořadačů nebo paspart

17. Papírová taška

Papírové tašky mohou být také vyráběny recyklací papíru nebo papírové části nápojového kartonu.

18. Stavební desky z nápojových kartonů

Rozemletý nápojový karton se za tepla lisuje do desek, pojidlem se stává samotný polyetylen. Desky lze využít na příčky, podlahy, podhledy nebo na výrobu skříní, lavic, polic a dalšího nábytku

19. Rozemletý NK

Rozemletý nápojový karton lze využít na výrobu stavebních desek nebo rozvláknit s vodou, kdy se papír rozpustí na vlákna a následně recykluje na nový papír, zbytek se využívá zejména energeticky.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop