I holky z první třídy vědí,
že se třídí!

Zvedni to a vytřiď to! Proč?

I malé děti u nás vědí, že se odpad
třídí! A že na zem odpadky fakt
nepatří.

Svět (ne)třídění

Třídit, nebo netřídit? Byl, nebyl…

Svět třídění

Tam, kde se třídí, můžeme díky tomu z rozbité vázy vyrobit zavařovačku, z lifestylového časopisu školní sešit, z nápojových kartonů postavit nový dům. Díky třídění odkláníme odpad ze skládek a šetříme přírodu. Odpadu tak dáváme nový život.

Svět třídění Svět třídění

Svět netřídění

Tam, kde se netřídí, putuje odpad
k energetickému využití
nebo na skládku –
v obou případech plýtváme zdroji. Ve světě,
kde končí odpad pohozený na zemi, se může
z přírody lehce stát popelnice! Doba rozkladu
některých odpadů
totiž nemá konce!

Výsledky třídění v ČR

Kolik odpadu vytřídil v loňském roce průměrně každý
obyvatel ČR? Jaké odpady třídíme nejvíce? To vše a další
zajímavosti prozradí nejnovější výsledky!

Infografika

Třídění odpadů
v ČR

Třídění odpadů v ČR

Třídění je hračka, když víme, jak na to! Jak naložit s vytříděným obalovým odpadem, poradí recyklační značky a samolepky na barevných kontejnerech.
Jak je to u nás a proč třídit?

Nápojové kartony obsahují cca 75 % kvalitního papíru

Nápojový karton

1 kg vytříděného hliníku ušetří 8 kg bauxitu

Kovy

1 tuna vytříděného papíru ušetří 2 tuny dřeva

Papír

Použitím vytříděných střepů ušetříme 90 % elektřiny

Sklo

V EU se ročně vyprodukuje 26 mil. tun plastů

Plasty

Nápojové kartony obsahují cca 75 % kvalitního papíru

Nápojový karton

Věděli jste, že přibližně 30 000 ks vytříděných prázdných nápojových kartonů stačí ke stavbě 1 rodinného domu? Nenechte si ujít další zajímavosti o třídění a recyklaci nápojových kartonů!

Infografika

1 kg vytříděného hliníku ušetří 8 kg bauxitu

Kovy

… a 4 kg pomocných chemických látek, navíc dojde ke snížení spotřeby elektřiny cca o 14 kWh. Nenech si ujít další zajímavé informace o tom, proč třídit nápojové plechovky a konzervy do sběrných nádob se šedou samolepkou!

Infografika

1 tuna vytříděného papíru ušetří 2 tuny dřeva

Papír

… a také cca 31 000 litrů vody při výrobě nového papíru. Vytříděný papír lze recyklovat až 7krát! Zjisti, kolik kg papíru vytřídil každý z nás, nebo kolik tun CO2ekv. díky tomu nebylo vypuštěno do ovzduší…

Infografika

Použitím vytříděných střepů ušetříme 90 % elektřiny

Sklo

Netřídit sklo je nekonečná škoda i proto, že ho lze recyklovat neustále dokola! Kolik kilogramů skla vytřídil každý obyvatel ČR? Vadí při třídění etikety a víčka? Nenech si ujít další střípky zajímavostí o skle!

Infografika

V EU se ročně vyprodukuje 26 mil. tun plastů

Plasty

Téměř 25 % plastového odpadu v EU končí každoročně na skládce odpadu. Vytříděný plastový odpad lze přitom recyklovat nebo použít k výrobě tuhých alternativních paliv. Zjisti další zajímavosti o třídění a recyklaci plastového odpadu!

Infografika

Více o třídění

Jak správně naložit s různými druhy odpadu? Tipy na turistické trasy, na kterých je možné třídit odpad, nebo o problematice litteringu – nenech si ujít další zajímavé informace!

Více o třídění