5

Třídí málokdo

Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale prokázáním dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.