2

Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde

Průměrná vzdálenost k nádobám na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 89 metrů, ale podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům o dalších čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici už dokonce 678 446 nádob na tříděný odpad! V Evropě se řadíme k zemím s nejhustší sběrnou sítí.

Každá obec může mít nastavený částečně jiný systém třídění odpadů. Někde se netřídí plasty, ale jen PET lahve, někde se třídí odděleně sklo čiré a barevné, jinde se třídí do pytlů. Proto je dobré v první řade sledovat informace na nádobách nebo se informovat na MěÚ, odboru životního prostředí na možnosti a další informace ke třídění a správnému nakládání s odpady v obci či městě, ve kterém bydlíme.

Třídění odpadů je společenská odpovědnost každého z nás a je také na nás, jak si sami nastavíme systém třídění v domácnosti. Záleží jen na nás, jestli dáme odpadu šanci na nový život a vytřídíme ho.